Tematy spotkań przygotowujących do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Wtorki-godz.1830 16.02, 23.02, 1.03, 8.03, 15.03. 2016 r.

Spotkania w Dolnym Kościele

 

Prelegent: dr Paweł Kwas (teolog, pedagog, specjalista do spraw rodziny, zajęcia na UKSW)

  1. Szczególny charakter aktualnego Roku Świętego, Roku Miłosierdzia.

(Czym jest rok święty, czym są jubileusze, Nadzwyczajny Rok Święty, Boże Miłosierdzie? Rocznica Chrztu Polski z perspektywy kairologicznej, zagrożenia wartości w Europie, kryzys imigracyjny, zagrożenie konfliktem, prześladowania chrześcijan)

 

  1. Dzieje Polski wpisane w historię zbawienia.

(Co to jest historia zbawienia i Boża Opatrzność? W tym świetle, główne dotyczące Polski wydarzenia historyczne)

 

  1. Jubileusz 1000-lecia Chrztu Polski oraz Wielki Jubileusz Roku 2000 – czego uczą nas te wydarzenia?

(Zasadnicze treści z Listów Pasterskich Episkopatu Polski oraz Prymasa Tysiąclecia z tego okresu i ich przełożenie na aktualną sytuację, Tertio Millennio Adveniente, Tertio Millennio Ineunte)

 

  1. Czym jest dla mnie mój własny chrzest?

(Przypomnienie nauki o sakramentach, chrzest jako sakrament, jak pielęgnować dar tego sakramentu)

 

  1. Jak skorzystać z darów Nadzwyczajnego Roku Świętego
    i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski?

(Odpusty, jak będzie obchodzony Nadzwyczajny Rok Święty
i Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski? Zachęta do aktywnego włączenia się- indywidualnie, rodzinnie, wspólnotowo)