Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

strzalka_wstecz

O godzinie 600 została odprawiona uroczysta Msza św. połączona z procesją rezurekcyjną. Asysta liturgiczna aktywnie włączyła się w przygotowanie, oprawę i prowadzenie liturgii, nie tylko Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego ale również całego triduum Paschalnego. Na zakończenie ks. proboszcz w imieniu swoim, innych księży, pracowników parafii złożył życzenia obecnym na Eucharystii i ich rodzinom. W tym miejscu należą się również szczególne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowania dekoracji oraz oprawy liturgii Triduum Paschalnego i Uroczystości Wielkanocy:


Panu Robertowi i Pani Ewie za przepiękne kompozycje kwiatowe w prezbiterium, Mariuszowi i Panu: Mariuszowi Konowrockiemu za projekt i wykonanie dekoracji do „Ciemnicy” i Grobu Pańskiego, Panu Marianowi Szarkowi wraz z Panami z Totus Tuus;
Asyście liturgicznej: Lektorom, Ministrantom, Scholi, Panu Organiście Dominikowi wraz z Chórem, Siostrom: Ines i Marcie z dziećmi sypiącymi kwiaty podczas procesji rezurekcyjnej, Panom z Totus Tuus za przygotowanie, oprawę i prowadzenie liturgii wspomnianych dni;
Wszystkim Parafianom za obecność i wspólną modlitwę;
Dyrekcji i Wolontariuszom z Gimnazjum nr 4 za wszelkie akcje podjęte w celu wsparcia działalności charytatywnej naszej Parafii;
Wszystkim niewymienionym, a których było jeszcze wielu… SERDECZNE: BÓG ZAPŁAĆ!