Pielgrzymka do Ziemi Świętej

IZRAEL i JORDANIA – Szlakiem Biblijnym

W dniach 7-16 kwietnia 2016 r. odbyła się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. Zwiedziliśmy miejsca znane z kart Biblii.

BETLEJEM – początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd do Bazyliki Bożego Narodzenia – tu na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej, w której to modliliśmy się o dar potomstwa.

HEBRON – gdzie znajduje się Grota Makpela – miejsce pochówku Abrahama, Izaaka i Jakuba.

JEROZOLIMA – sStare Miasto w Jerozolimie: kościół św. Anny, Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego. Ściana Płaczu. Przejście do Kościoła In Galicantu, gdzie znajduje się więzienie, w którym przetrzymywano Pana Jezusa przed sądem Piłata.

EIN KAREM – wioska, która jest miejscem spotkania Marii i Elżbiety – Kościół Nawiedzenia. Następnie odczytaliśmy słowa Benedictus w kościele Jana Chrzciciela.

SAMARIA – postój przy Studni Jakubowej – miejsce spotkania Jezusa z Samarytanką.

GÓRA TABOR – świątynia Przemienienia Pańskiego.

NAZARET – wizyta w Bazylice NMP i kościele św. Józefa.

KANA GALILEJSKA – miejsce pierwszego cudu Jezusa. Tu odnowiliśmy przyrzeczenia małżeńskie.

CEZAREA FILIPOWA – wizyta na Górze Ośmiu Błogosławieństw. Banias – dawna Cezarea Filipowa, gdzie Święty Piotr otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego.

TABGHA – gdzie Jezus rozmnożył chleby i ryby. Następnie Kościół Prymatu – miejsce spotkania Świętego Piotra ze Zmartwychwstałym Jezusem.

KAFARNAUM – rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Wizyta w Magdali – miejscu z którego pochodziła Maria Magdalena.

MADABA – wizyta w Cerkwi Świętego Jerzego, gdzie znajduje się najstarsza mapa Palestyny.  

GÓRA NEBO – miejsce, z którego Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną.

PETRA – starożytna metropolia na południowym szlaku karawan. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq – to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie skalne miasto. Msza Święta w Grobowcu Urnowym, dawnej bizantyjskiej świątyni.

KASER EL JAHUD – odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Postój w Jerychu pod Górą Kuszenia i przy sykomorze Zacheusza.

JEROZOLIMA – przejazd na Górę Oliwną – wizyta w Pater Noster, następnie zejście trasą Niedzieli Palmowej do Dominus Flevit. Przejście do Ogrodu Oliwnego i Bazyliki Agonii. Nawiedzenie symbolicznego „grobu” Maryi. Przejazd na Syjon. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Wieczernik i Synagoga Grobu Króla Dawida.