Poświęcenie tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską – 10.04.2010

strzalka_wstecz

Dnia 8 kwietnia 2016 na placu przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku Kresy o godz. 8.30 zgromadziły  się delegacje szkół i poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele Władz Miasta i Samorządowych ustawili się obok kamienia z tablicą pamiątkową, wokół dębu. Kamień z tablicą pamiątkową nakryty był narodową flagą. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.38. kiedy dzwon z wieży kościelnej bił na pamiątkę czasu rozbicia się samolotu. Gdy dzwon ucichł ks. Jan Śmigasiewicz, wygłosił słowa wprowadzające w atmosferę uroczystości.

Są w dziejach człowieka i wspólnot ludzkich wydarzenia zasługujące na upamiętnienie. Takim wydarzeniem jest obchodzona przez nas dzisiaj z małym wyprzedzeniem 6 rocznica katastrofy smoleńskiej. Z inicjatywy przedstawicieli Towarzystwa Twórczego Myślenia w Otwocku i tutejszej Parafii ufundowana została tablica upamiętniająca to narodowe tragiczne wydarzenie. Jak widzimy, tablica osadzona jest ona na kamieniu, który symbolizuje trwałość tego świata. Bo oprócz myśli człowieka nic nie jest trwalsze od skały. Znamy powiedzenie z Ewangelii, że gdy zabraknie ludzkiego przekazu, wtedy kamienie wołać będą. Niech ten kamień leżący na naszej polskiej, otwockiej ziemi, podsypany garścią ziemi z miejsca katastrofy smoleńskiej, miejsca tragicznej śmierci całej rządowej delegacji udającej się do Katynia w 70 rocznicę Golgoty Wschodu, wraz z obok niego posadzonym dębem, będą dla nas znakiem poruszającym nasze serca i umysły. Niech ten kamień i ten na razie mały dąb przypominają nam,  że w narodzie polskim żyli  patrioci, którzy dla dobra Ojczyzny Polski gotowi byli złożyć na jej ołtarzu największy dar jaki mieli, swoje życie. Niechaj Polska żyje w nas, jej dziedzictwo karmi wszystkich. Niech miłość Ojców do Ojczyzny w naszych serca budzi zawsze święty żar.

Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która uwiecznia to tragiczne wydarzenie pod Smoleńskiem. O odsłonięcie pamiątkowej tablicy poproszony został:

  • Pan Prezydent Miasta Otwock Zbigniew Szczepaniak,
  • Ks. Prałat Włodzimierz Jabłonowski
  • Przedstawiciel Rodzin Smoleńskich.

Po odsłonięciu Przedstawiciel Władz Miasta powiedział:

Wdzięczność przodkom jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie, zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, pasterzy, nauczycieli, wychowawców, którzy na różnych drogach życia, słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia się dla braci. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy swoją pracę i swoje życie poświęcili dla dobra Rzeczypospolitej. Takimi  byli Pan Prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i cała rządowa delegacja oraz towarzyszący wtedy osoby. Gromadzimy się dzisiaj tu na tym placu przed kościołem i pragniemy utrwalić w naszych sercach i w tych symbolach, kamieniu i dębie, pamięć o tych wielkich Polakach i wielkich patriotach.

Ks. Prał. Włodzimierz Jabłonowski rozpoczął modlitwę:

Módlmy się: Boże i Ojcze Stwórco wszystkich ludzi, Ty posłałeś swego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi, Ty kiedyś posyłałeś proroków, poprzez których nauczałeś ludzi, jak mają postępować. Nadal nieustannie powołujesz i posyłasz w dzisiejszych czasach zwiastunów swojego słowa, by sławili Twoje Imię i przekazywali nam prawdę. Prosimy Cię, daj im wszystkim łaskę nagrody życia wiecznego, a szczególnie tym,  którzy tragicznie zginęli pod Smoleńskiem. Prosimy, abyś ofiarę ich życia nagrodził szczęściem życia wiecznego w niebie.  Niech ich przykład  ofiarnej pracy i służbie Polsce, niech ich odwaga w ofiarowaniu siebie dla Boga i dla powierzonego narodu polskiego będzie dla nas światłem na drogach naszego życia, niech będzie wezwaniem do wdzięczności za dar ich życia i duchowego dziedzictwa, niech będzie przykładem jak miłować Ciebie Boga, Kościół i Ojczyznę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Na zakończenie modlitwy nastąpiło poświęcenie tablicy. Klasa mundurowa Zespołu Szkół E-G. wygłosiła Apel poległych, podczas którego poczty sztandarowe oddały hołd. Zapalono znicze i lampki. Złożono  kwiaty i odśpiewano Hymn Państwowy. Po zakończeniu poświecenia tablicy wszyscy na czele pocztów udali  się do kościoła. O godz. 900 została odprawiona  Msza św. w intencji ofiar tragedii narodowej z 10.04.2010 r. Mszę św. celebrował Ks. Prałat Włodzimierz Jabłonowski. Ks. Jan Śmigasiewicz wygłosił kazanie. Po Mszy św. w górnym kościele, o godz. 1000 –  wszyscy przeszli do dolnego kościoła, odbyło się spotkanie prowadzone przez Pana Krzysztofa Wysockiego, historyka.
Składamy serdeczne podziękowania Organizatorom, Rodzinom Smoleńskim i zaproszonym Gościom za udział w uroczystości.