Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

strzalka_wstecz

O godzinie 1800 została odprawiona uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po niej nastąpiła  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy przechowaniaCiemnicy.

 

Kochany Księże Proboszczu, Kochany Księże Krzysztofie i Mariuszu


Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament Kapłaństwa.
Ustanowił Kapłaństwo w tym celu, aby Apostołów i ich następców powołać do działalności w Jego funkcji kapłańskiej.
Dziś stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania .
Pragniemy szczególnie podziękować Chrystusowi za dar Kapłaństwa,
a Pasterzy naszej parafii, zapewnić o naszej modlitwie i podziękować za ich trud i pracę duszpasterską.

Aby wspierać naszych drogich kapłanów w trudach kapłańskiego życia, chcemy włożyć w usta Chrystusa słowa:

„Potrzebne mi jest dodatkowe człowieczeństwo — twoje właśnie.
Ja cię wybrałem odwiecznie.
Potrzebny mi jesteś Potrzebne mi są twoje ręce, abym mógł dalej błogosławić.
Potrzebne mi są twoje wargi, abym mógł dalej mówić.
Potrzebne mi jest twoje ciało, abym mógł dalej cierpieć.
Potrzebne mi jest twoje serce, abym mógł dalej kochać.
Potrzebny mi jesteś ty, abym mógł dalej zbawiać”.

Poprzez ręce Kapłanów spływa na nas łaska Boża, dlatego dziś prosimy,
aby Chrystus uczynił Księży tak wielkimi, aby mogli ogarnąć cały świat, tak silnymi, by mogli go dźwignąć i pomagać w nieustannym zbawianiu.

Życzymy wiele zdrowia, sił i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

                                                                                             Parafianie