Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Rekolekcje przed peregrynacją

Ramowy plan peregrynacji

Szczegółowy program Peregrynacji

Dziś rozpoczęły się Rekolekcje przed Peregrynacją Obrazu MB Częstochowskiej. Prowadzi je Michaelita – Ks. Jan Seremak.

O godz. 19.00 przybyła do naszej parafii Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

20 listopada 2017 o godz. 17.00 uroczystą Mszą św. pożegnaliśmy Kopię Obrazu Jasnogórskiej Pani.