I Komunia Święta

W tym roku uczniowie klas trzecich po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swoich serc.

SP nr 6 Klasy 3A i 3B14 maja 2017 r. o godz. 930;

Niepubliczna Szkoła im. Noblistów Polskich Klasa 314 maja 2017 r. o godz. 1130;

SP nr 6 Klasy 3C, 3D i 3E – 21 maja 2017 r. o godz. 930.