Niedziela Dobrego Pasterza

Obraz Jezusa Dobrego Pasterza jest bliski zarówno dorosłym jak i dzieciom. Jezus jako Dobry Pasterz zna nas dogłębnie (po imieniu). Jezus myśli o każdej owieczce, troszczy się również o owieczki  zagubione, o te, które są daleko poza Jego owczarnią. Zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć, by szukać jednej, która się zagubiła.

Dobry Pasterz prowadzi swoje owce, nie idzie za owcami, aby je poganiać, nie pozwala też im iść, gdzie chcą, ale idzie pierwszy. To On, Dobry Pasterz wyznacza im bezpieczną drogę. Owce idą za pasterzem, ponieważ Go znają, znają jego głos, wiedzą jak wygląda.

Funkcję pasterzowania Jezus powierzył w swoim imieniu biskupom i kapłanom.

Dziękujemy Chrystusowi za to, że jest naszym Pasterzem. Dziękujemy, że cały czas powołuje nowych pasterzy, którzy w Jego imieniu prowadzą Bożą owczarnię. Dziś w sposób szczególny dziękujemy za naszego arcybiskupa Henryka Hosera, za biskupa pomocniczego Marka Solarczyka,  dziękujemy za naszych kapłanów: ks. Proboszcza Jana, ks. Krzysztofa i ks. Mariusza i otaczamy ich naszą modlitwą.