Obłóczyny ministrantów

Podczas Mszy Świętej Męki Pańskiej trzech kandydatów na ministrantów wzięło udział w obrzędzie przyjęcia do grona ministrantów. Byli to:

  • Michał Czarnecki
  • Krystian Kurowski
  • Kacper Sekuła

Prośmy Pana Boga, aby przyjętym dziś chłopom do służby ministranckiej, udzielał pomocy do godnego pełnienia świętej służby i do przykładnego życia, odpowiadającego ich nowym obowiązkom.