Poświęcenia kapliczki

W dniu 29 stycznia 2017 r. została poświęcenia kapliczka na Górkach.