Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

W dniach 27-29 marca br. odbyły się w naszej parafii wielkopostne rekolekcje szkolne, które poprowadziły Siostry Elżbietanki. Tematem przewodnim spotkań były słowa: Wiara czyni cuda. W kolejnych dniach rekolekcji Siostry przybliżały uczniom postać  Jezusa, który uzdrawia, oczyszcza i podnosi człowieka. Dzieci chętnie włączały się we współtworzenie spotkań rekolekcyjnych. Brały aktywny udział w scenkach, w prezentacji plakatów i śpiewie. Ostatniego dnia rekolekcji Siostry przybliżyły dzieciom postać św. Elżbiety Węgierskiej, zachęcając do naśladowania jej dobroci.