Sakrament Bierzmowania w 2017 r.

23 kwietnia 2017 roku w naszej parafii został udzielony Sakrament Bierzmowania przez ks. Infułata Lucjana Święszkowskiego.

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” – wtajemniczenia, którego jedność powinna być zachowywana. Dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Biskup wypowiada słowa:

N.,…. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

bierzmowany: Amen

Pokój z tobą.

bierzmowany: I z duchem twoim.

Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.