Wielka Sobota 2019

Jutrznia

Poświęcenie pokarmów

Liturgia Wielkiej Soboty

Psalm (Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18) Śpiewajmy Panu, który moc okazał
w wykonaniu chóru parafialnego Cantores Reginae Poloniae