Wielki Czwartek

Drodzy Kapłani!  

W dniu, który jest pamiątką ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do Was, będąc świadomymi, że Wasza rola w Kościele jest konieczna i niezastąpiona.

Wyrażamy naszą wdzięczność za bezinteresowną posługę miłości, za trud codziennej służby, za to, że towarzyszycie nam od urodzenia, aż do ostatniej drogi życia, udzielając sakramentów świętych.

Dziękujemy Wam, że jesteście widzialnym i realnym znakiem Chrystusa w Kościele, Jego działania, Jego obecności, miłości i poświęcenia.

Pragniemy życzyć, by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była dla Was drogą ku świętości. Dziękując za Waszą pełną poświęcenia służbę – życzymy, aby towarzyszyło Wam światło i moc Ducha Świętego. 

Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Bożego Słowa  i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość, niech przyczynia się do budowania jedności Kościoła – naszego Domu. Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niech umacnia, osłania i czuwa nad Wami.

Źródło: internet