Intronizacja Pisma Świętego

Zdjęcia z Nabożeństwa Intronizacji, w którym uczestniczyli kandydaci do bierzmowania i ich rodzice