Świąteczne paczki – punkt charytatywny

Cały zespół pod kierunkiem s. Kingi od wielu dni organizował i przygotowywał produkty żywnościowe, które zostały umieszczone w świątecznych paczkach. 1 kwietnia 2010 r. 106 rodzin zostało obdarowanych. Szczególnie należy podziękować: piekarni Venecja i Staropolskiej za wypieki świąteczne, cukierni „Zosia” oraz młodzieży z Gimnazjum nr 4 za słodycze. Należy też wspomnieć o parafianach, którzy systematycznie i przy różnych okazjach swoimi datkami wspomagają działalność parafialnego punktu charytatywnego. Całemu zespołowi na czele z s. Kingą, pracującemu i trudzącemu się w punkcie charytatywnym, składamy podziękowania i uznanie, bo to nie łatwa służba bliźniemu.