Wielka Sobota 2018

Wielka Sobota to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Przez cały dzień przychodziliśmy, aby modlić się przy Grobie Pańskim. Od godz. 9.00 do 16.00 przynosiliśmy jest „święconkę” będącą koszykiem wypełnionym potrawami, które obfitują w różne, przypisane im symbole:  jajka są symbolem nowego życia, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni przed zepsuciem.

W sobotę wieczorem przeżywaliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynającą celebrację Zmartwychwstania. Była złożona z czterech części. Pierwszą była Liturgia Światła. Przed kościołem rozpalane zostało ognisko, następnie poświęcono ogień. Na paschale kapłan nakreślił symbole, które wskazują na Jezusa, panującego nad czasem i wiecznością. Z zapalonym paschałem procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. „Światło Chrystusa”: zaśpiewał trzykrotnie kapłan i wszyscy zapalali od paschału swoje świece – znak zmartwychwstania jako nowego światła. Druga część to Liturgia Słowa, która składała się z dziewięciu czytań. Pokazały one całą historię Zbawienia ludzkości. Do tych treści nawiązała kolejna część celebracji – Liturgia Chrzcielna. Po błogosławieństwie wody odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i wyrzekliśmy się szatana, sprawcy grzechu i wyznaliśmy swoją wiarę. Natomiast podczas Liturgii Eucharystycznej, spożywaliśmy Ciało i Krew Zbawiciela – pokarm na życie wieczne.

Wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się  do tak piękniej i wspaniałej oprawy liturgicznej dzisiejszej uroczystości. Było to prawdziwe świadectwo bogactwa naszej parafii – żywy udział naszych parafian i aktywne  zaangażowanie w przeżywaniu liturgii tych dni.