Zakończenie Adwentu

W sobotę 22 grudnia na Mszy Świętej o godz. 6.45 ks. Mariusz podziękował wszystkim biorącym udział w tegorocznych roratach. Szczególne podziękowania skierował do p. Reginy Oskroby, która dostarczała świeże bułeczki, p. Zosi, która gotowała gorącą czekoladę, p. Robertowi za przygotowanie poczęstunku, siostrom  Marcie i Inez za opiekę nad dziećmi i oczywiście dzieciom za liczną obecność na Roratach. Ks. Mariusz również otrzymał podziękowania. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy kubek.