Wielkanoc 2020

Drodzy Bracia i Siostry
Tegoroczna Wielkanoc jest inna niż dotychczasowe dla wszystkich nas rozumianych jako społeczność w skali parafii, miasta, kraju
a nawet całego świata i przez to inna dla każdego z nas osobna. Ale sensem tych Świąt jest Jezus Chrystus – ten sam wczoraj, ten sam
dzisiaj i na ten sam na wieki. I najpiękniejszymi życzeniami, jakie otrzymujemy z okazji Wielkanocy, jest orędzie płynące z pustego krzyża i pustego grobu:
Chrystus Pan umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To coś więcej niż życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności – to dar, jakim nas obdarował Bóg. To
jest powód naszej wielkanocnej radości, której nic i nikt nie może nam odebrać.

Mając to na uwadze, z całego serca życzymy, Wam Kochani Parafianie i Gościom, abyście śpiewając sercem Alleluja, pozostali zdrowi i szczęśliwi.
Alleluja! Zmartwychwstał Pan prawdziwie! Szczęść Boże. Nie traćmy nadziei. Bóg niech wyprowadzi nas ku dobremu.

Wasi duszpasterze:
ks. Jan, ks. Mariusz i ks. Krzysztof