Liturgia Wielkiego Czwartku 2021

Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.