Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

3 maja, przypada wielkie święto kościelne – Uroczystość MB Królowej Polski, głównej patronki oraz państwowe – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszej wspólnocie parafialnej w tym dniu obchodzimy odpust.  Święto to zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości i zaakceptowane przez Benedykta XV,  a zatwierdzone w 1923 r. przez Piusa XI.

Data 3 maja nie jest przypadkowa, pozostaje w związku z uchwaleniem pierwszej w Europie Konstytucji. Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie złożył śluby, a częściową realizacją ich było właśnie uchwalenie Konstytucji 3 maja. Święto NMP Królowej Polski stanowi odbicie i celebrację ufnej wiary w to, że Polska i Polacy objęci są szczególną opieką Bożą przez pośrednictwo Maryi.