Caritas

Caritas przy par. M. B. Królowej Polski w Otwocku
Hasło:

PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ UBOGIM

Caritas Parafialny jest Punktem Charytatywnym zajmującym miejsce w obszernym pomieszczeniu przy dolnym kościele od strony ul. Okrzei. Otwarty jest w każdą III sobotę w godz. od 10.00 do 12.00. Grupa ludzi obsługująca petentów i zaopatrzenie z wiadomych przyczyn pracuje w każdą sobotę od godz. 900 i zależnie od potrzeb kilka razy w tygodniu.
Pomocą materialną systematycznie objętych jest ponad 50 rodzin z parafii. Rodziny te otrzymuję przede wszystkim świeżą żywność, ubrania i przeróżny sprzęt pomocny do życia rodzinnego oraz słodycze i zabawki dla dzieci. Pieniądze na zakupienie darów Caritasu pochodzą ze zbiórek przy kościele, puszki św. Antoniego, ofiar indywidualnych od parafian oraz akcji przedświątecznych takich jak sprzedaż świec Caritasu przed Bożym Narodzeniem i sprzedaż palm.
Zespól ludzi odpowiedzialnych i pracujących w Caritasie stanowią:
Siostra Kinga felicjanka –dyrektor
Członkowie:

 • Kowalczyk Danuta
 • Harlak Helena
 • Kozłowska Zofia

Zespół Pomocniczy:

 • Konowrocki Mariusz
 • Kowalczyk Edward
 • Konstantyn Wiesława
 • Wasążnik Lucyna
 • Labarzewska Stanisława
 • Majewska Halina
  Przy zdobywaniu środków materialnych dla Caritasu w sposób szczególnym pomaga grono uczniów z miejscowego Gimnazjum nr 4. Młodzież ta pod przewodnictwem pedagoga Gimnazjum pana Mariusza Konowrockiego organizuje i przeprowadza akcje sprzedaży świec Caritasu i palm. Chłopcy i dziewczęta czynią swą powinność z wielkim zaangażowaniem i serdecznością.