Krąg Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Skład kręgu:

Ewelina i Łukasz

Anna i Maciej

Łucja i Robert 

Klaudia i Rafał

Justyna i Sebastian 

Ks. Mariusz Lech – opiekun kręgu, wikariusz tutejszej parafii

Jesteśmy kręgiem Domowego Kościoła działającym przy parafii M.B. Królowej Polski w Otwocku stosunkowo niedługo, bo od września 2014 roku. Jednakże wszyscy posiadamy co najmniej kilkuletni staż formacyjny DK odbyty w innych kręgach. Nasze poprzednie kręgi,
z których się wywodzimy miały różne losy – przenosiły się, rozwiązywały, a my chcąc kontynuować rozpoczętą formację postanowiliśmy utworzyć nowy, wspólny krąg. Chęci te, poparte pragnieniem działania przy własnej parafii w Otwocku udało nam się zrealizować dzięki zgodzie i błogosławieństwu księdza proboszcza Jana Śmigasiewicza. Pierwszym opiekunem kręgu został ks. Grzegorz Burakiewicz, a od lutego 2016 roku jest nim nowo przybyły do parafii wikariusz ks. Mariusz Lech.

Każde z naszych małżeństw przeszło formacje podstawową i teraz jako krąg realizujemy formacje permanentną zgodnie z zaleceniami kręgu centralnego DK i tematyką proponowaną w Listach do wspólnot rodzinnych Domowego Kościoła.

Rok formacyjny 2016/2017 w Domowym Kościele realizowany jest pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Wraz z całym Ruchem Światło-Życie odkrywamy prawdę o miłosiernym Ojcu oraz o potrzebie stawania się każdego dnia na Jego wzór. Na comiesięcznych spotkania kręgu w bieżącym roku formacyjnym chcemy jeszcze lepiej wprowadzić w życie słowa papieża Franciszka: „…rodzina jest pierwszą szkołą miłosierdzia, ponieważ to tam jesteśmy kochani i tam uczymy się kochać, doświadczamy przebaczenia i uczymy się przebaczać” .

Formację własną realizujemy w środowisku rodzinnym poprzez realizację zobowiązań pogłębiających naszą relację z Panem Bogiem i umacniających nasze małżeństwa, nasze rodziny i nas samych. Dzięki temu staramy się świadczyć o Bogu własnym życiem w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy.

Dla tych, którzy chcą poznać tę fascynującą przygodę wsparcia małżeństwa przez bycie w domowych Kościele zapraszamy do zgłaszania się:

domowy-kosciol