Legion Maryi

2016-04-29_192554Wspólnota Legion Maryi gromadzi się na wspólnych spotkaniach już od prawie 30 lat. Inicjatorem utworzenia grupy w naszej Parafii był Ks. Prałat Włodzimierz Jabłonowski. Członkinie wspólnoty gromadzą się w każdy poniedziałek – od trzech lat mają swoją własną salę w kościele nad zakrystią – na wspólnej modlitwie i lekturze Pisma św.: odmawiają ustalone modlitwy z rozważaniem jednej części Różańca św., składają sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują dalsze zadania na kolejny tydzień. Biorą również czynny udział w nabożeństwach w kościele: pierwszo-czwartkowej modlitwie o powołania, Koronce do Miłosierdzia Bożego, którą – zwłaszcza w Roku Miłosierdzia – razem z Żywym Różańcem odmawiają codziennie przed pierwszą, poranną Mszą św.
Obecnie wspólnota gromadzi sześć pań. Jej liderem od samego początku jest pani Krystyna Stelmach, a duchowym opiekunem Ks. Krzysztof Węglarz.
Legioniści Maryi – Jej czciciele, uczniowie Jezusa – pragną zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały.