Młodzieżowa Grupa Wolontariuszy z SP nr 4

Początki naszej grupy wolontariuszy są ściśle związane z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku. W roku 2003 zachęceni przez siostrę Kingę CSSF (Felicjankę) zaczęliśmy wspierać punkt charytatywny działający przy naszej parafii. Początkowo były to zbiórki słodyczy do paczek świątecznych dla potrzebujących. Z roku na rok liczba wolontariuszy z początkowych 8 osób zaczęła szybko się rozrastać. Obecnie nasza grupa liczy około 100 osób. Dobra współpraca parafii ze Szkołą Podstawową nr 4 przyczyniła się do tego, że zaczęliśmy podejmować coraz nowsze wyzwania dla ludzi potrzebujących wsparcia jak również wspierając dzieła miłosierdzia, edukacji czy ogólnego rozwoju społeczności lokalnej.
Do dnia dzisiejszego młodzież ucząca się w SP nr 4 rok rocznie podejmuje kilkanaście niekiedy kilkadziesiąt akcji. Przez naszą pracę wspieramy innych jak również kształtujemy swoje własne charaktery.

Do najważniejszych naszych działań zaliczamy:

 1. Wspieranie działań na rzecz hospicjów, domów samotnej matki, dzieci chorych onkologicznie.
 2. Uczestniczymy w akcji Pola Nadziei, marszach hospicyjnych, kwestujemy na ich rzecz. Ściśle współpracujemy z hospicjum domowym EMPATIA w Otwocku oraz hospicjum dla dzieci PROMYCZEK. Przygotowujemy ozdoby świąteczne dla pacjentów hospicyjnych jak również na kiermasze. Przeprowadzamy zbiórkę pieluch, zabawek dla dzieci. Prowadzimy akcje edukacyjne w szkole pod hasłem „Hospicjum to też życie”.
 3. Od 8 lat współpracujemy z fundacją „Mam Marzenie”, która spełnia skryte pragnienia chorych dzieci. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji spełnienia kolejnego, ósmego już, marzenia. W roku 2014 otrzymaliśmy najwyższą międzynarodową nagrodę owej fundacji MARZENKĘ za zaangażowanie na rzecz chorych dzieci. Warto zaznaczyć, że dzięki życzliwości księdza Proboszcza możemy przeprowadzać kiermasze naszych prac na terenie parafii na rzecz realizacji marzeń.
 4. Współpraca z punktem charytatywnym przy naszej parafii. Nasza grupa jest ściśle związana z tym punktem. Co roku organizujemy zbiórkę słodyczy, produktów spożywczych, środków czystości które przekazujemy punktowi a ten wydaje je rodzinom w potrzebie. W ramach WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM CARITAS przez cały okres adwentu rozprowadzamy świece Caritas wspierając wypoczynek wakacyjny jak również nasz punkt charytatywny. Uczestniczymy w rozprowadzaniu palem wielkanocnych, gdzie dochód również przekazywany jest na poczet przygotowania paczek świątecznych dla rodzin.

Oprócz w/w akcji wspieramy również fundacje, stowarzyszenia, osoby indywidualne, jak:

 1.  Kwesta na Dzień Papieski, fundacja Nowego Tysiąclecia;
 2. Adopcja Serca, opiekujemy się dwójką dzieci z Afryki;
 3. uczestniczymy w zawodach dla osób niepełnosprawnych, pomagając w dobrym ich przeprowadzeniu;
 4. wspieramy działania UNICEF;
 5. wspieramy schroniska dla bezdomnych zwierząt
 6. współpracujemy ze szkołą dla dzieci niesłyszących w Otwocku;
 7. wspieramy indywidualną pomoc dla osób w potrzebie (zakup wózka inwalidzkiego dla naszej koleżanki, pomoc mamie naszej uczennicy chorej onkologicznie);

Nasze plany na przyszłość:

Naszym kolejnym pragnieniem jest założenie w roku Jubileuszu Miłosierdzia fundacji „Dobro i Miłosierdzie” mającej na celu wychowanie przez uczynki miłosierdzia na rzecz społeczności lokalnej jak również na rzecz mądrej edukacji. Mamy nadzieję, na pozytywną realizację tego naszego celu.
Nasza grupa swoje źródło działalności ma w parafii, z niej czerpie duchową siłę i wokół niej podejmuje stale swoje działania. Mamy nadzieję, że poprzez bliskość Kościoła i jego wparcie, w naszej gimnazjalnej młodzieży zakorzeni się ewangeliczna potrzeba bycia dobrym przez całe swoje dalsze życie.

Opiekun wolontariatu
Mariusz Konowrocki