Centrum Pomocy Rodzinie

Twoja rodzina przeżywa trudności
Twoje małżeństwo przeżywa kryzys
Nie możesz porozumieć się z własnymi dziećmi
Zacząłeś nie lubić własnych rodziców
Za mało dbasz o własną rodzinę

Wychodząc na przeciw potrzebie rodzinom, które przeżywają różne problemy i trudności, zorganizowaliśmy dla nich miejsce odpowiedniej fachowej i profesjonalnej pomocy. Jest to nowo założone Centrum Pomocy Rodzinie i znajduje się ono w salce przy kancelarii w naszej parafii. Centrum swoją pomocą chce objąć nie tylko mieszkańców naszej parafii, lecz także całego dekanatu Otwock-Kresy. Zainteresowanym pomocą gratis służą młodzi i wykształceni wolontariusze, którzy mają własne rodziny i z potrzeby serca oraz swoim doświadczeniem i wiedzą przyniosą szukającym właściwą pomoc w rozwiązywaniu rodzinnych problemów.

Specjaliści od godz. 1900 służą zainteresowanym pomocą gratis według następującego porządku:

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży –  Pani  Agnieszka Michałowska

Pomoc rodzinie w strategii życiowej – Magdalena Balbuza.

Prawnik do spraw majątkowych – Mecenas Magdalena Wojda Wieczorek.

Radcy prawni –  Sybilla i Tomasz Bagińscy.

Mediator rodzinny – Jacek Czarnecki.

Psycholog – Beata Bodalska

Pomoc duszpasterska i duchowa Ks. Jan Śmigasiewicz.

Jak umówić się na spotkanie?

Telefonujemy do kancelarii parafialnej na nr 22/719-96-50

w godz. od 1600 do 1800 ( oprócz soboty i niedzieli).

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragnąc ratować własną rodzinę i chcieliby z pomocy w/w osób skorzystać. Przy naszej parafii Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane do istnienia na skutek doświadczeń wyniesionych przez kapłanów podczas  wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą. Parafianie podczas kolędy dzielili się swoim kłopotliwymi sprawami. Dotyczyły one ich relacji  małżeńskich w  wymiarze rodzinnych problemów spadkowych, psychologicznych i obyczajowych.

Ks. Jan Śmigasiewicz – proboszcz