Przyjaciele Miłości Miłosiernej

Lectio Divina- Grupa modlitwy kontemplacyjnej
Spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej odbywają się wokół Słowa Bożego w formie Lectio Divina. Grupa prowadzona jest przez osoby związane z Przyjaciółmi Miłości Miłosiernej.
Przyjaciele Miłości Miłosiernej to duchowa rodzina, która chce się formować wewnętrznie w duchowości Miłości Miłosiernej (duchowości „pustych rąk”). Pochodzimy z różnych stron Polski, wywodzimy się z różnych środowisk i wspólnot. Są wśród nas osoby bezżenne, małżeństwa i rodziny. Łączy nas miłość do Kościoła Katolickiego oraz przekonanie, że słabość ludzka nie tylko nie stoi na drodze do Boga, ale dobrze przeżywana (w prawdzie, pokorze i cierpliwej pracy nad sobą) może stać się dla nas „pojemnością” na łaskę. Szczególnie bliscy nam świadkowie Miłosiernej Miłości: bł. Jan Paweł II, Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Franciszek z Asyżu.
Świeckimi inicjatorami Przyjaciół są małżonkowie Monika i Marcin Gajdowie (www.gajdy.pl) pochodzący z Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Marcin jest lekarzem i teologiem, Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, oboje są psychoterapeutami od lat zaangażowanymi w prowadzenie rekolekcji za wiedzą i zgodą władz kościelnych. Duchowym opiekunem jest ksiądz Wacław Grądalski z Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej.
W naszej parafii Zapraszamy na spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej w każdy  wtorek po Mszy Św. wieczornej, początek około godz. 18:30 w domu parafialnym.
W ramach spotkań pragniemy pogłębiać osobiste doświadczenia modlitwy kontemplacyjnej.
Dzielenie się słowem Bożym to spotkanie w Duchu Świętym, w atmosferze wiary i modlitwy, czyli w świadomości obecności Bożej.
Dzielenie się przebiega w następujący sposób:
Lectio
– Jedna z osób odczytuje przewidziany i przygotowany fragment Ewangelii lub innej księgi Pisma Świętego, który wszyscy obecni mają przed sobą, uczestnicy słuchają:– całym sobą: z zaangażowaniem uczuć, wyobraźni, umysłu, woli i serca;
– zatrzymując się na treściach, które najbardziej nas poruszyły, zwłaszcza w sercu (choć trudno to na początku wyczuć);
Przez chwilę wszyscy rozważają w milczeniu usłyszany tekst.
Medytatio.
Ważne jest szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co Bóg mówi do mnie dziś przez to słowo?” Potrzebne jest skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy, zatrzymanie się nad fragmentem, który przykuł uwagę podczas lectio, przylgnięcie do słowa, które zadziwia lub niepokoi, powtarzanie go i rozważanie. To słowo (słowa) będzie także pomagać poznać i zrozumieć siebie. Należy starać się przyjąć je w sercu tak, jak Maryja, i czekać na światło i zrozumienie.
Potem, kolejno lub spontanicznie, każdy dzieli się z innymi myślami, które wzbudziło w nim usłyszane Słowo Boże, zwykle zaczynając od przytoczenia jednego z wersetów.
Po wypowiedzeniu się wszystkich, prowadzący zbiera razem wypowiedziane treści w formie krótkiej modlitwy.
Oratio
Dzielenie się Słowem Bożym przechodzi w modlitwę spontaniczną, w którą wszyscy mogą się włączyć, wypowiadając swoimi słowami uwielbienie, prośby, dziękczynienie, itp.
Contemplatio- Kontemplacja
Spotkanie z Bogiem przechodzi w kontemplację, modlitwę ciszy, modlitwę serca, ciche i pokorne trwanie przed Bogiem, bez posługiwania się słowami. Ważniejsza od słów naszej modlitwy staje się obecność Boga i Jego słowa w naszym życiu, trwanie przed Nim i przy Nim. Kontemplacja to czas bezsłownego działania Ducha Świętego w nas i w naszej relacji z Bogiem.
Najważniejsze jest pragnienie przebywania w intymnej więzi z Bogiem. Można spróbować patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwolić, aby wszystko przenikała Jego łaska.
To czas ukojenia i pokoju, kontemplatywnego poznania Pana (Oz 6, 6), zachwytu rzeczami niewidzialnymi, w którym oddajemy się całkowicie Bogu, coraz bardziej miłując, stając się jedno z Nim  – jak pisze jeden z autorów.
W czasie spotkań czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.
Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoje życie duchowe poprzez praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego (św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu)