Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska, wcześniej zwana Radą Parafialną istnieje w parafii od 1992 roku. Jej skład nieustannie zmieniał się. Człon jej stanowili głównie bracia z Totus Tuus. Obecna Rada Duszpasterska została powołana w roku 2013. W jej skład wchodzą:

  •  Ks. prob. Jan Śmigasiewicz,
  • Marian Szarek,
  • Bolesław Mazek,
  • Zbigniew Mazurek
  • Stanisław Stanaszek,
  • Robert Zając,
  • Tomasz Korab,
  • Andrzej Jagiełło,
  • Ryszard Pączkowski.

 Spotykania Rada o0dbywają się raz w miesiącu i jak tylko to możliwe, najczęściej 16 dnia każdego miesiąca.
Każde spotkanie rozpoczyna się zawszy modlitwa wstawienniczą, a na zakończenie obrad, ks. proboszcz prowadzi  modlitwę okolicznościową i udziela wszystkim zebranych duszpasterskiego błogosławieństwa.
Tematem spotkań są aktualne sprawy dotyczące życia parafii duszpasterskiego, religijnego jak i spraw gospodarczych. Rada aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu tych parafialnych problemów, zarówno duchowych jak i ekonomicznych. Służy pomocą w ocenie i podejmowaniu decyzji  w sprawach remontowych. Poświęca wiele czasu na organizację czterech ołtarzy na Boże Ciało, Grobu Pańskiego, Żłóbka, organizacji odpustu parafialnego. Udziela się w organizowaniu i podejmowaniu pielgrzymek.

 

                                                    Opiekun grupy
Ks. Jan Śmigasiewicz-proboszcz