Schola Młodzieżowa

REWERSYSchola Młodzieżowa powstała we wrześniu 2014 roku. Jej skład – Ola, Monika, Paulina, Weronika, Kinga i Karolina – rekrutuje się z Parafialnej Scholi Dziecięcej, w której – obecne Gimnazjalistki – śpiewały przez sześć lat szkoły podstawowej. Celem i zamiarem Zespołu jest ubogacanie śpiewem i muzyką Liturgii Mszy świętych, szczególnie niedzielnych o godzinie 18:00.
Próby Scholi odbywają się w kościele lub domu parafialnym w piątki o godzinie 19:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania, bo „kto śpiewa, modli się podwójnie”.