„TOTUS TUUS”

Historia
Kościelna Służba Porządkowa (KSP) w parafii istnieje od maja 1979 roku. Wówczas władze kościelne zdecydowały o powołaniu mężczyzn do służby kościelnej w celu zapewnienia ładu i porządku podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. Rekrutacja mężczyzn do KSP odbyła się w parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Tej formacji nadano nazwę zaczerpniętą z herbu papieskiego „Totus Tuus”. Nasza Parafia w odpowiedzi na apel władz diecezjalnych zorganizowała grupę 70 mężczyzn. Pełniła ona służbę porządkową przez cały czas trwania I Pielgrzymki Ojca Świętego wykonując sumiennie powierzone jej zadanie.
Praca mężczyzn w Totus Tuus realizujących wyznaczone zadania podczas Pielgrzymki została oceniona przez wszystkich bardzo dobrze. Dlatego władza diecezjalna podjęła decyzję o nierozwiązywaniu tej grupy. Po wstępnych doświadczeniach opracowano diecezjalny statut dla tej grupy. Obejmował on ogólne zasady organizacyjne, zasady funkcjonowania, określając cele i zadania. Ustalono, że członkowie KSP podczas wykonywania swoich obowiązków występują w odpowiednim uniformie. Każdego obowiązuje ciemny garnitur, biała lub jasna koszula, krawat, granatowa furażerka z napisem Totus Tubus oraz plakietka identyfikacyjna zawierająca zdjęcie, nazwisko i imię członka.
Nasza grupa działająca przy par. M. B. Królowej Polski została włączona w nowe powstałe w diecezji struktury i podjęła stałą pracę w Stowarzyszeniu KSP. Na początku istnienia parafialnego Totus Tuus uczestniczyło w różnym stopniu zaangażowania ponad 70 osób. Opiekunem grupy był ks. prałat Włodzimierz Jabłonowski.
Oto nazwiska poszczególnych braci:
J. Balas, P. Bobisz, P. Brojek, H. Całka, J. Brzost, J. Całka, J. Chyliński, S. Ciborek, G. Czajkowski, A. Dudek, L. Ejnik, R. Feliński, F. Filipiak, K. Firląg,  D. Gawroński, E. Gawryś, M. Gil, J. Głasek, H. Grzybowski, J. Grzybowski, J. Gwiazda, Cz. Jagiełło, J. Jureczko, J. Kasprzak,  M. Koc, W. Klimek, Z. Konowrocki, K. Konstantyn, A. Kowalewski, W. Kozłowski, J. Krawczyk, W. Kudlak, K. Kwiatkowski, A. Lach, W. Laskus, J. Lis, G. Łapiński, R. Łapiński, Z. Majewski, A. Marzęcki, Z. Mazurek, A. Mądry, A. Mika, H. Mocianko, J. Nowosielski, J. Olszanko, S. Osiak, A. Owczarczyk, D. Paduch, E. Paduch, Z. Parzych, H. Pepel, J. Piasecki, M. Piotrowski, J. Opis, R. Porowski, J. Rosłaniec, M. Rzepecki, A. Skwara, Z. Sławiński, K. Sokołowski, Z. Sokołowski , S. Stanaszek, S. Sterna, K. Strzałek, M. Szarek, A. Szeląg, K. Szmidt, M. Szmidt, R. Szmidt, M. Szostak, K. Śladowski, A. Woźniak, A. Izdebski, M. Ziomek, D. Żołądek, J. Żołądek.
Dzisiaj niektórzy już nie żyją na ziemi i służą Panu Bogu w niebie.
Grupie parafialnej przewodzili kolejno następujący bracia:
Grzegorz Łapiński, Marian Rzepecki, Stanisław Janaszek.
Obecnie grupa liczy 16 braci i przewodniczy jej  Marian Szarek. Od lipca 2012 roku opiekunem parafialnej grupy Totus Tuus został nowy proboszcz ks. kan. Jan Śmigasiewicz
Zadania i obowiązki członków KSP – Totus Tuus.
Sprawowanie funkcji porządkowych podczas religijnych uroczystości w skali krajowej, diecezjalnej, dekanalnej i parafialnej.
Uczestnictwo w działalności podejmowanej przez Zarząd Diecezjalnej KSP m.in. organizacja i udział w Praskiej Pielgrzymce Rodzin do Częstochowy; udział w diecezjalnych rekolekcjach wielkopostnych i w adwentowym modlitewnym dniu skupienia.
Stała praca nad sobą – poszerzanie wiedzy religijnej i rozwój duchowości.
Służenie swoją postawą religijną jako wzór właściwych zachowań dla społeczności parafialnej.
Praca na rzecz parafii:
uczestnictwo w parafialnych uroczystościach religijnych jako służba porządkowa,
organizacja prac wykonawczych przy budowie ołtarzy na Boże Ciało,
organizacja i uczestniczenie w parafialnych pielgrzymkach.
Dzisiaj
Członkowie parafialnej grupy KSP biorą udział w każdym comiesięcznym spotkaniu, które odbywa się w dniu 16 każdego miesiąca. Każde spotkanie upamiętnia datę wyboru kardynała Karola Wojtyłę na Papieża. Spotkania odbywają się w sali parafialnego domu katechetycznego. Delegaci z parafii wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w różnych spotkania  diecezjalnych, organizowanych przez Zarząd Diecezjalny. Najczęściej są to wzajemne wizyty delegacji z pocztem sztandarowym na uroczystościach odpustowych, dożynkowych oraz uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych. Po liturgi uroczystości organizowana jest zawsze dla delegacji okolicznościowa agapa. Wyjątkowe są zawsze spotkania robocze, opłatkowe  oraz wielkanocne. Każdego roku odbywają się w parafii uroczyste spotkania opłatkowe i wielkanocne z udziałem księży pracujących w parafii oraz z udziałem żon członków służby.
Na miesięcznych spotkaniach są mile widziane nowe osoby, które by kandydowały do KSP.