Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji

Wspólnota SNE „Kresy” powstała jako konsekwencja Seminarium wiary – rekolekcji ewangelizacyjnych, które odbyły się w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski Otwocku-Kresach w dniach 7 września do 26 października 2015 roku.  Prowadzącym rekolekcje był Witek Wilk.

Pierwsze spotkanie Wspólnoty miało miejsce 2 listopada 2015 roku. Wzięło w nim udział 38 osób. Duszpasterzem Wspólnoty jest ks. Mariusz Lech, natomiast animatorem z ramienia SNE  – Michał Kwiatkowski. Wspólnota spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00. Obecnie liczy ok. 60 osób. Seminarium wiary odpowiedziało na potrzebę pogłębienia formacji duchowej, która zrodziła się w sercach członków naszej parafii. Wspólnota jest kontynuacją rozpoczętego wówczas procesu.

Celem działalności Wspólnoty jest  formacja i ewangelizacja. Członkowie  uczestniczą w miarę możliwości i procesu wzrastania w rekolekcjach formacyjnych proponowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Są zaangażowani w program ewangelizacyjny SNE, pracując z częścią I Dziennika Nowego Życia.   Z troską odnoszą się do organizacji spotkań wspólnotowych. Wzrastają w modlitwie, lekturze Słowa Bożego, dzieleniu się świadectwem wiary. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spotkanie poprzedzone jest przeżyciem wspólnej Eucharystii. Nasze spotkania modlitewno-ewangelizacyjne są ważnym elementem odnowy duchowej parafii, co potwierdza fakt, że ciągle  przybywają nowi członkowie. Na spotkanie przybywają całe rodziny wraz z małymi dziećmi. Dlatego istnieje grupa młodych ludzi, wolontariuszy, którzy tymi dziećmi opiekują się podczas spotkania. W oddzielnej sali, specjalnie dla dzieci przystosowanej, organizują dla nich zabawę i edukację religijną stosownie do ich wieku.

Obecnie wspólnota modli się i działa nad wypracowaniem swojego charyzmatu. Planuje organizację dni skupienia i modlitwy.