Zespół muzyczny – Effatha

Effatha – Zespół muzyczny działający w naszej Parafii. Powstał w miesiącu październiku 2013r. Celem działalności Zespołu jest tworzenie wspólnoty osób, które posiadają podobne talenty, uzdolnienia muzyczne oraz poprzez ich rozwój, pomoc innym ludziom i sobie w przeżywaniu modlitwy i odkrywaniu Boga.
Osoby z Zespołu spotykają się na próbach muzycznych w każdy piątek o godz. 19.00. Podczas tych spotkań realizuje się prawda wyrażona w słowach, że „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Na próbach powstają aranże znanych już piosenek i pieśni religijnych oraz tworzone są utwory własne. Działalność ta pomaga w ubogacaniu śpiewem Eucharystii oraz Jej pełniejszym przeżywaniu.
Zespół bierze udział w przeglądach piosenki religijnej, w Parafiadzie organizowanej w naszej Parafii. Poprzez swoją działalność stara się być aktywną grupą muzyczną młodych ludzi i przez to ożywiać istnienie całej Parafii.
Muzyka dobrze pojmowana, troska o rozwój darów Bożych, które Pan Bóg składa w człowieku są zadaniami, które realizowane w ramach działalności Zespołu, dają wiele radości i satysfakcji i są motywem do dalszych, kolejnych spotkań i kontynuacji muzycznej działalności.