Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16:00 – 18:00
Wtorek: 16:00 – 18:00
Środa: 16:00 – 18:00
Czwartek: 16:00 – 18:00
Piątek: 16:00 – 18:00

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST
akt urodzenia dziecka (odpis),
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE
metryka chrztu,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
dowody osobiste,
ostatnie świadectwo katechizacji,
świadectwo bierzmowania,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB   KATOLICKI
akt zgonu,
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).