Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Wspólnota Sióstr Maryi powstała 1 października 1926 roku, w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. Pierwszy człon nazwy pochodzi od miejsca powstania. Schönstatt możemy przetłumaczyć jako – „piękne miejsce”. W Polsce używamy fonetycznej formy: Szensztat, stąd nasza popularna nazwa: Siostry Szensztackie lub Szensztackie Siostry Maryi.

Kilka lat wcześniej w 1914 r., w tym samym miejscu, młody ksiądz o. Józef Kentenich wraz z grupą chłopców należących do Sodalicji Mariańskiej oddał się Matce Bożej, prosząc, aby Ona zechciała duchowo zamieszkać w ich małej sodalicyjnej kaplicy, wzięła odpowiedzialność za ich wychowanie do świętości i obdarzała łaskami wszystkich, którzy będą tam przybywać. W zamian oddali się Jej całkowicie do dyspozycji, ogłaszając Matką i Wychowawczynią. Chłopcy uwierzyli, że taka „umowa” z Niebem jest możliwa. Odtąd mała kaplica (obecnie nazywana Prasanktuarium) stała się miejscem pielgrzymkowym. Wydarzenie to zapoczątkowało istnienie międzynarodowego apostolskiego Ruchu Szensztackiego, do którego należą członkowie zrzeszeni w ugrupowaniach stanowych – ligi i związków oraz sześć instytutów świeckich. Jednym z nich jest nasz instytut. Wraz z rozprzestrzenianiem się Ruchu na cały świat, w miejscach jego istnienia zaczęły powstawać kaplice, zbudowane na wzór tej pierwszej – w Szensztat. Te małe kapliczki, nazywane sanktuariami, są miejscami zadomowienia członków Ruchu, miejscami spotkania z Bogiem i Jego Matką oraz ośrodkami apostolskiego zaangażowania.

Jako instytut świecki jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Dążymy do doskonałej miłości przez profesję rad ewangelicznych i wysiłek osobistej formacji. Nasza wspólnota, podejmując nauczanie Kościoła, pragnie w duchu charyzmatu wychowywać świeckich apostołów, uświęcać świat niejako od wewnątrz, być jak zaczyn dobra. Zgodnie z zamysłem założyciela, bardzo ważne jest dla nas życie we wspólnocie oraz wspólnotowe świadectwo o powołaniu i misji kobiety na wzór Maryi. Odpowiadając na potrzeby ewangelizacyjne mamy możliwość podejmowania indywidualnych zadań, w każdym zawodzie kobiecym. Naszą apostolską misję realizujemy przez formację świeckich, szczególnie dziewcząt, kobiet i rodzin. W pierwszych latach istnienia instytutu powstała gałąź kontemplacyjna, która włącza się w jego apostolską misję poprzez modlitwę i nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. W Polsce gałąź kontemplacyjna, Siostry Wieczystej Adoracji, powstała w 1983 r.

Założyciel naszej wspólnoty, o. Józef Kentenich (1885-1968), jest także ojcem i założycielem wielu wspólnot, tworzących międzynarodowe Dzieło Szensztackie. Założyciel miał wielkie, kochające serce, całe życie oddał na służbę człowieka z miłości do Ojca Niebieskiego i Matki Bożej, której czuł się wybranym dzieckiem. Był przekonany, że ma być dla ludzi znakiem miłosiernej, ojcowskiej miłości Boga. Ci, którzy go znali, dają świadectwo, że został przez Boga obdarzony charyzmatem duchowego ojcostwa. Wielu ludzi dzięki jego posłudze doświadczyło wychowawczej mądrości, miłości i dobroci Boga Ojca. Ojciec Założyciel prowadził wszystkich drogą przymierza miłości z Maryją. Rysem, który go charakteryzował, była głęboka, praktyczna wiara w Opatrzność Bożą, którą się zawsze kierował i wskazywał tę drogę innym. O. Józef Kentenich zmarł w opinii świętości 15 września 1968 r., niedługo potem w 1975 r. został otworzony jego proces beatyfikacyjny. Na sarkofagu, znajdującym się w miejscu śmierci, umieszczono napis: Dilexit Ecclesiam – „umiłował Kościół”. Słowa te charakteryzują kapłańską drogę Ojca – bezgraniczne oddanego Bogu i ludziom w służbie Kościołowi.

Do Polski pierwsze siostry przybyły w 1946 r. Po kilkunastu latach powstała polska Prowincja naszego Instytutu. Mimo trudności okresu komunistycznego następował rozwój wspólnoty w naszej Ojczyźnie. Od 1990 roku nasze siostry służą także Kościołowi na Białorusi i w Rosji.

Do Otwocka-Świdra siostry przybyły w 1959 roku. Tutaj powstał nasz dom prowincjalny i formacyjny, znajdujący się przy ul. Bronisława Czecha 9/11. Przy domu powstało pierwsze sanktuarium szensztackie w Polsce, nazywane Sanktuarium Wierności. Nasz dom i sanktuarium jest także centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji warszawsko-praskiej oraz centrum krajowym, do którego przybywają członkowie Ruchu z całej Polski. W naszej parafii siostry pracują jako katechetki w Szkole Podstawowej nr 6. Prowadzimy też spotkania formacyjne dla rodzin, kobiet, dziewcząt, cykliczne spotkania dla seniorów oraz wiele innych inicjatyw.

Informacje na temat życia naszego Instytutu można znaleźć na stronie internetowej: www.siostry.szensztat.pl
Osoby zainteresowane życiem Ruchu Szensztackiego zapraszamy na stronę: www.szensztat.pl

The gallery was not found!