Do tych, co czują głód Pana Boga

Po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania wielu młodych ludzi uważa, że spełnili już do końca swój religijny obowiązek rozwijania wiary i mogą teraz od niego trochę odpocząć. Tymczasem apetyt powinien wzrastać w miarę jedzenia. Dlatego u tych, co maja ukształtowane prawidłowo sumienie, pojawia się głód Pana Boga. Tylko bardzo często, odczuwający to cos, sami do końca nie umieją, lub nie chcą określić, że jest to pragnienie ich duszy, aby nadal rozwijać się religijnie. Tego głodu młodych nie zaspokoi całkowicie żadne towarzyskie spotkanie, prywatna rozmowa czy tez lektura. Dzięki wielu młodym ludziom dobrej woli, organizujemy w parafii Seminarium Wiary, na które serdecznie zapraszamy. Główny moderator, Michał, mówi, że Seminarium Wiary, to „spotkania są dla wszystkich osób pełnoletnich, pragnących pogłębić, umocnić, a może odnaleźć wiarę i zaufanie Bogu, określić swoje miejsce w Kościele. To czas, w którym każdy, niezależnie od tego, jak mocna jest jego wiara, może doświadczyć wielu łask i miłości Boga”.

Rekolekcje poprowadzi Witek Wilk. Szczegóły na stronie parafialnej: www.parafiaotwock.pl, plakatach i ulotkach na stolikach w kościele.

Co to jest Seminarium Wiary.

Seminarium Wiary ( SW) to cykl 8 spotkań co tydzień. W każdy poniedziałek. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy pracują ze Słowem Bożym na każdy dzień, zawartym w notatniku, który otrzymują na pierwszym spotkaniu. Terminy spotkań są następujące: poniedziałki dnia 7.09; 14.09; 21,09; 28,09; 5,10; 12,10; 19.10; 26.10. Czyli od 7 września do 26 października b.r. w każdy poniedziałek o godz. 1900.

Przygotowanie do Seminarium Wiary.

  1. W niedzielę dnia 6 września w kościele Matki Bożej Królowej Polski, Otwock-Kresy, ul. Czerska 21, pod koniec każdej Mszy św. animator z Seminarium Wiary w kilku słowach daje swoje świadectwo i zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach.
  2. Przez całą niedzielę (dnia 6 września od pierwszy Mszy św. p godz. 700 aż do czasu ostatniej Mszy św. o godz. 2000) zespół animatorów modli się w salce, dawnej kaplicy Sióstr Felicjanek. Po każdej Mszy św., w czasie kiedy parafianie wychodzić będą z kościoła, grupa animatorów ustawi tzw. Żywy Posąg Ewangelizacyjny, przedstawiający scenkę mająca dać okazje do refleksji religijnej. W tym czasie pozostałe osoby grona animatorów rozdawać będą zaproszenia do udziału w spotkaniach Seminarium Wiary
  3. Wstawiennictwo modlitewne parafian i osób konsekrowanych w intencji przyszłych wszystkich uczestników SW.
  4. Zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń przy kościele do organizacyjnych spotkań i modlitwy animatorów i organizatorów ( co najmniej dwóch).

Porządek pierwszego spotkania.

            Poniedziałek, 7 września br.

Godz. 1800          – Msza św.

Godz. 1830          – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o duchowe przygotowanie                                               uczestników SW  ( kościół).

                        – Spotkanie animatorów i posługujących wraz z księdzem opiekunem w Sali pod                             plebanią. Modlitwa i wprowadzanie sugestii zależnie od tematu spotkania.

Godz. 1900      – Krótkie wprowadzające przemówienie osoby posługującej (max. 5 min).

                        – Przemówienie i błogosławieństwo księdza opiekuna (7-10 min).

                        – Konferencja Pana Witolda Wilka (około 80 minut).

                        – Sprawy organizacyjne.

                        – Błogosławieństw księdza opiekuna na czas dzielenia się w grupach.

                        – Spotkanie w grupach około (40 minut).

Godz. 2200      – Koniec spotkania dla wszystkich

Godz. 2205      – Spotkanie animatorów, osób posługujących i księdza opiekuna w sali pod plebanią.                     Omówienie wszelkich bieżących spraw i potrzeb związanych z następnym spotkaniem. Modlitwa za zakończenie i błogosławieństwo księdza opiekuna.

Podobnie przebiegać będą kolejne spotkania SW. Po ostatnim spotkaniu, a więc dnia 26 października br. przewidziana jest Agapa- uczta, na którą będą zaproszeni wszyscy uczestnicy, kapłani. Aby razem z prowadzącym-rekolekcjonistą Witoldem Wilkiem, posługującymi i animatorami, wszyscy mogli cieszyć się i świętować.

Dla wielu z nas spotkania na Seminarium Wiary będą czymś zupełnie nowym. Prawdopodobnie osobowość prowadzącego jak i jego styl poruszy wiele serc. Może ktoś rzeczywiście odnajdzie poprzez te spotkania, które zbliżone są do rekolekcji, na których rozważa się Słowo Boże w nowych okolicznościach i w nowym stylu. Może ta nowoczesna forma ewangelizacji pociągnie do Pana Boga wielu młodych, dorosłych ludzi. Doświadczenia z innych miejsc i parafii poucza, że uczestników było bardzo wielu i że potrzeba była za którymś razem duża liczba spowiedników.

Czasami poprzez nieuwagę i lenistwo wpędzimy się na co dzień w jakieś dziwne układy, zależności i sytuacje, z których sami niestety nie potrafimy się wykaraskać. Może ten świecki człowiek o charyzmacie wędrownego kaznodziei  pomoże nam. Historia zna wiele przykładów, że Bóg dla swej misji wykorzystuje różna narzędzia i wcale one nie muszą rekrutować się z życia kapłańskiego czy tez konsekrowanego.

Młodzi, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Przyjdźcie i zobaczcie. Spróbujecie przeżyć ten czas spotkania się ze Słowem Bożym. Niech ono rozsieje się w Waszych sercach jak ziarno i wyda plon dla Was samych i Waszych kolegów i koleżanek.