Kazanie rezurekcyjne 2015

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
kazanie-rezNa zmartwychwstaniu opiera się całe chrześcijaństwo. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał już dawno byłby zapomniany. Historia wyrzuciłaby Go na śmietnik zapomnienia. Najwyższa Rada Żydowska – Sanhedryn, która wydała na Jezusa wyrok śmierci, tak właśnie uważała, że zabicie Jezusa będzie najlepszym sposobem na wyrzucenie Go z historii. Jednakże tak się nie stało, bo Chrystus zmartwychwstał.
Zamykanie  drzwi przed Chrystusem.
Od wielu lat należymy do Unii Europejskiej. Gdy wstępowaliśmy do niej, Kościół w Polsce przed laty zgłaszał obawy przed sekularyzmem i ateizmem zachodnich krajów. Jednakże euroentuzjaści (z ówczesnym prezydentem na czele), mówili nam, że dla Polski otwiera się wielka szansa wprowadzenia do Unii Europejskiej wartości chrześcijańskich. Oszukali siebie i nas. Po kilku latach w moralności stało odwrotnie. Okazało się, że nasze ekipy rządowe uległy wpływom przywódców Unii promującym system wartości bez Boga. Dyrygentom Unii Europejskiej Bóg jest niepotrzebny.  W holenderskich czy francuskich szkołach już od dawna prezentowało się fałszywą wizję historii. Nauczano, że cywilizacja w Europie pojawiła się dopiero w wyniku rewolucji francuskiej – pod koniec XVIII wieku, a to, co działo się wcześniej, było jedynie mrokiem i zacofaniem. Czy nasi ówcześni decydenci z prezydentem na czele nie zdawali sobie sprawy, co w imieniu narodu podpisywali. Dobrze wiemy, że cała nauka rodziła się i rozwijała na średniowiecznych uniwersytetach katolickich. To Kościół nauczył Europę czytać i pisać. Stał się promotorem nauki, kultury, szpitalnictwa, opieki nad chorymi, ubogimi i bezdomnymi.
Inne niepokojące zjawisko, jakie daje się zauważyć to, że państwa wchodzące do Unii tracą swoją narodową tożsamość. Proces ten zachodzi nie dlatego, że ludzie sami tego chcą, ale jest on narzucany im z góry. Parlamenty krajowe mogą głosować i decydować o sprawach zupełnie drugorzędnych. Decyzje najważniejsze zapadają w wąskich gremiach poza granicami kraju.
Radio, telewizja, prasa, są całkowicie kontrolowane przez aparat państwowy. Media są poddane ideologii poprawności politycznej.   Narzucają nową ideologię na kształt pseudo religii opartej na mitach. Oto niektóre z nich: mit równości małżeństwa tradycyjnego z parami homoseksualnymi, mit wiary we wszechmoc nauki. To nauka zbawi nas i świat, który nas otacza. Nie potrzebny jest żaden Bóg. Człowiek jest w stanie zbawić samego siebie. Inny mit – to głoszenie negacji ludzkiej duszy i negacji sumienia, a więc propagowanie fałszywego wizerunku człowieka a to ma fatalne konsekwencje we wszystkich dziedzinach kultury oraz życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Nie wolno mieć wyrzutów sumienia, czyli poczucia grzechu. Istnieją tylko problemy, których się unika lub po prostu usuwa. Wyeliminowane rzeczy ostateczne takie jak: niebo, czyściec i piekło. Prawdy pacierzowe zostało zmiażdżone mitem dobrobytu i nieodpowiedzialnej wolości.
Drodzy bracia i siostry, mamy świadomość, że te tendencje, za zgodą naszych przywódców, wkroczyły do naszego kraju. Dlatego jesteśmy świadkami nasilania się walki z Kościołem. Dlatego w bardzo sprytny sposób, pod pozorem troski o dobro Kościoła i parafii bezpardonowo atakowani są biskupi i księża. Na szczęście, jest wiele pozytywnych znaków w naszym społeczeństwie, dobrych i szlachetnych ludzi. Na szczęście jeszcze nam nie wydarto z serc słów Chrystusa, że jest z nami aż do skończenia świata i że to on zwycięży, a nie szatan. Budzi to naszą nadzieję i ufność, że obronimy wartości wiary i obecność Chrystusa w życiu publicznym, zawodowym i rodzinnym. Jak chcemy, to potrafimy, tak jak wywalczyliśmy miejsce Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Większość ludzi, chociaż dzisiaj stłumiona i zastraszona, nie godzi się, żeby człowiek był totalnie przyporządkowany ekonomii, a łamanie sumień miało miejsce przez stosowanie dyscypliny partyjnej przy głosowaniach w parlamencie, w sejmikach wojewódzkich, radach miejskich, powiatowych i gminnych.
Bądźmy świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego
Drodzy bracia i siostry, w takim świecie przypadło nam być dzisiaj świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus liczy na nas. To od nas zależy czy Jezus będzie znany w dzisiejszym świecie, czy będzie obecny w życiu publicznym. Bądźmy, zatem odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zapytał Piotra, “czy miłujesz Mnie?”. Dzisiaj to pytanie Chrystus stawia każdemu z nas: “czy Mnie miłujesz?; czy mogę na ciebie liczyć?. To świadczenie o Jezusie może nas wiele kosztować, ale nie zapomnijmy o Jego słowach, które przyniósł uczniom po zmartwychwstaniu: “Pokój wam!… Nie bójcie się… Ja jestem z wami, aż do skończenia świata”. Jezus jest dla nas :drogą, prawdą i życiem”.
Kogo dzisiaj mamy naśladować?
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Powiedział: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Na placu Zwycięstwa w Warszawie i przy telewizorach płakaliśmy. To było, jak bajka o śpiącej królewnie. Niedowierzaliśmy, że za kilka lat dokona się zmiana w naszej Ojczyźnie i w całej Europie. Dokonał tego Duch Święty. Jeżeli dzisiaj Europa chce przemian dobrych dla ludzi, to tylko jest to możliwe po myśli Ducha Świętego, według Dekalogu Mojżeszowego, a nie według myśli bożków Brukseli i Moskwy. Ten kraj nasz, ta nasza Ojczyzna, bez Boga, bez Chrystusa, bez Matki Najświętszej, Maryi, powoli będzie umierać. Już wcześniej zamysły tych bożków z zachodu i wschodu święty Papież Jan Paweł II nazwał „cywilizacją śmierci”. Dzisiaj, to pokazują wszelkie znaki w edukacji i polityce. A tymi znakami są: śmierć dla nienarodzonych – (aborcja), śmierć dla starców i chorych – ( eutanazja), śmierć dla płci człowieka – (gender).  Totalne spustoszenie człowieczeństwa uświęconego przez samego Chrystusa. Totalne spustoszenie, którego pomysłodawcą i wykonawcą może być tylko szatan i ci którzy w nim się zakochali i bezkrytycznie mu, za wielkie profity i pensje w tysiącach euro, służą mu. Niektórzy z nich w sposób cyniczny pozostawili, będących w potrzebie swoich kolegów i swój kraj.
Zakończenie
Panie Jezu Chryste, stajemy dzisiaj z uczniami przy Twoim pustym grobie. Ten pusty grób odkryty w poranek wielkanocny zrobił na uczniach wielkie wrażenie. Chcemy i my dziś ulec temu wrażeniu, chcemy nową wiarą uwierzyć, że zmartwychwstałeś i jesteś wśród nas i jesteś na świecie. To prawda, że nie wszyscy Cię kochają. Już tyle razy chciano cię wypędzić z naszej ziemi, z Twojej ziemi. I dzisiaj widzimy tych, którzy walczą z Tobą, nie wierzą w Twoje zmartwychwstanie i chcą Cię zepchnąć na margines. Prosimy Cię, uwolnij nas od różnych lęków, pomnażaj naszą przytłumioną radość. Daj nam Cię rozpoznawać w naszej otwocko-kresowskiej świątyni przy łamaniu Chleba. Przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, abyśmy nie bali się być jak najlepszymi świadkami Twego zmartwychwstania. Amen