Otwieranie drzwi na Miłosierdzie Boże

Zgodnie z wolą papieża Franciszka w dniu 12 i 13 grudnia 2015 r. nastąpił w Kościele czas otwierani drzwi na Rok Miłosierdzia Bożego. W tę akcje duszpasterską uczestniczyli wszyscy biskupi polscy i dokonali uroczystego otwarcia drzwi swoich katedr i konkatedr w swoich diecezjach. Oto przykłady niektórych z nich.

Gniezno – Abp Wojciech Polak przewodniczył 13 grudnia Mszy św. inaugurującej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w archidiecezji gnieźnieńskiej. Eucharystię poprzedziła procesja z kościoła franciszkanów oraz uroczyste otwarcie przez Prymasa Polski XII-wiecznych Drzwi Gnieźnieńskich – najstarszej Bramy Miłosierdzia w Polsce. „Prowadzi ona – jak mówił w homilii – do miejsca, w którym bardzo konkretnie doświadczamy miłosierdzia słuchając Słowa Bożego, klękając przy konfesjonale, będąc częścią żywej, braterskiej wspólnoty wiary”. Metropolita gnieźnieński przypomniał dlaczego obchodzimy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Nie jest on – tłumaczył – „wymuszony jakąś panującą modą na miłosierdzie”. Nie jest żadną „strategią duszpasterską” czy też „rozpaczliwym szukaniem ratunku w obliczu szerzącego się strachu oraz pojawiających się wciąż nowych zagrożeń i wyzwań”. Stwierdził zarazem, że doświadczając miłosierdzia i my do bycia miłosiernymi jesteśmy wezwani. „Miłosierni jak Ojciec, a zatem: idź i Ty czyń podobnie” – zachęcał Prymas Polski, wskazując dalej za papieżem Franciszkiem, że nasze rodziny muszą stać się jeszcze bardziej oczywistymi znakami cierpliwej i miłosiernej miłości Boga, nasze parafie nie mogą zamknąć drzwi i uszu na wołanie ubogich, a „nasze targane dziś tak wieloma sprzecznościami życie społeczne nie powinno nasiąkać coraz bardziej wzajemną nienawiścią, bezowocną kłótnią i niszczącym wszystko sporem, ale odradzać się w woli współpracy i budowania wspólnego dobra.

Warszawa – Obrzędem otwarcia Drzwi Świętych w archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się obchody Jubileuszu Miłosierdzia w archidiecezji warszawskiej. Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy sprawowanej w III Niedzielę Adwentu podkreślił, że radować się powinniśmy nie tylko z tego, że niedługo świętować będziemy Bożego Narodzenia, ale również dlatego, że „blisko jest Bóg w swoim wielkim miłosierdziu”. W homilii metropolita warszawski przywołał słowa św. Jana XXIII, że „dzisiaj Kościół bardziej potrzebuje preferować lekarstwo miłosierdzia, niż surowości”. Kard. Nycz powiedział, że ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Święty jest czasem rachunku sumienia z przyjęcia i wdrożenia w życie postanowień soborowych. – Ten rachunek sumienia robić trzeba przede wszystkim według niezwykle istotnego kryterium, jakim jest miłosierdzie Boga, który w swojej miłości wychodzi do człowieka – zaznaczył duchowny.

Warszawa Praga – Bramą Bożego Miłosierdzia jest Jezus Chrystus, który otworzył nam niebo – zauważył abp Henryk Hoser. W trzecią niedzielę adwentu, zwaną Gaudete, biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na początku której dokonał uroczystego otwarcia Drzwi Świętych, zwanych Bramą Miłosierdzia. W homilii abp Hoser zachęcił do korzystania z daru Bożego miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, czyli autorami zła potrzebujemy zatem Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, aby wydobyć się z tego, w czym tkwimy, a co odbiera nam życie. Korzystajmy zatem z tego daru łaski do ostatniego tchnienia, do ostatniego momentu naszego życia – zaapelował kaznodzieja. Podkreślił, że tym, który objawia nam Boże miłosierdzie jest Syn Boży. – On jest bramą, która prowadzi nas do Ojca – zaznaczył abp Hoser. Przypomniał, że po grzechu pierworodnym była ona zamknięta aż do momentu Wcielenia. Chrystus otwiera nam całą ekonomię miłosierdzia, bo powoduje, że możemy czerpać całymi garściami z dobroci miłosiernej Boga tyle razy, ile razy Go poprosimy, gdy postanawiamy się nawrócić – zauważył.

Niech nasze serca będą Bramą Miłosierdzia dla innych – zaapelował bp Marek Solarczyk. W adwentową niedzielę Gaudete dokonał on symbolicznego otwarcia Bramy Miłosierdzia w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku, drugim co do rangi kościele w diecezji warszawsko-praskiej. W czasie liturgii poświęcono obraz Jezusa Miłosiernego, który został umieszczony w bocznym ołtarzu świątyni. W homilii bp Solarczyk podkreślił, że źródłem prawdziwej i nieprzemijającej radości jest Bóg. – On jest pośród nas, z nami, w naszym życiu. – Każdego dnia Roku Jubileuszowego otwierajmy się zatem na tajemnice Jego obecności, Jego łaski, Jego miłości i miłosierdzia, abyśmy potrafili w Jego świetle odczytywać nasze życie – powiedział biskup. Zwrócił uwagę, że w ludzkie życie wpisanych jest bardzo wiele różnych Bram Miłosierdzia. Wspomniał o bramie życia, bramie miłości, oraz bramie nadziei.

Gdańsk – Otwarciem Drzwi Świętych w katedrze oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź zainaugurował uroczyście w archidiecezji gdańskiej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. – Kościół naukę o miłosierdziu Bożym stawia od lat w centrum swego nauczania, a Polacy mają szczególny powód, by tą nauką żyć – podkreślił w homilii metropolita gdański.  W homilii abp Głódź wyjaśnił, że Polacy jako naród mają szczególny powód, aby „nauką o Bożym Miłosierdziu żyć, przejmować się nią, o niej świadczyć naszym życiem”.  Bo przecież w ubiegłym wieku ta odwieczna prawda Kościoła o Bożym miłosierdziu przemówiła ze szczególną siłą z naszej ojczyzny. Z tej rzeczywistości historii, wiary, kultury, życia pokoleń, która często doznawała miłosiernej miłości Boga – stwierdził hierarcha. Wymienił przy tym św. Siostrę Faustynę Kowalską i św. Papieża Jana Pawła II.

Mamy być miłosierni , jak Ojciec nasz Niebieski miłosierny jest. Najprostszą drogą tego katechizmowego posłuszeństwa Bogu i Ewangelii jest wcielenie w codzienne życie katechizmowych uczynków miłosierdzia. Powinniśmy przynajmniej wymieniać je w długim pacierzu. Tymczasem wielu „porządnych katolików” o nich zupełnie zapomniało. Dla porządku chce je przypomnieć. Ponieważ człowiek to ciało i dusza, dlatego i uczynki miłosierne obejmują te dwie człowiecze sfery. Mamy więc:

A. Uczynki miłosierne względem ciała:

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

B. Uczynki miłosierne względem duszy.

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki tak proste a często przez nas zaniedbane np.: A – 4 i 5 i całkowicie zaniedbane B – 1 i 5. Wszystkie lekkomyślnie pomijamy w rachunku sumienia. Fakt, że możemy ich nie umieć na pamięć, bo zapomnieliśmy, ale mamy przecież książeczki do nabożeństw, w których te uczynki są wymienione.