Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku

O parafii

Parafialny chór dorosłych – Cantores Reginae Poloniae. Próby trzy razy w tygodniu: wtorek, czwartek i piątek; oprawa muzyczna podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.
Rada duszpasterska – ksiądz proboszcz, księża wikariusze, bracia Totus Tuus, panowie: organista i kościelny
Bracia Totus Tuus – spotkania odbywają się w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 19.00.
Koła Różańcowe – spotkania odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 16.00
Legion Maryi – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.00.
Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji – spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 19.00. W I poniedziałek miesiąc uczestniczy we Mszy św. i prowadzi po niej modlitwę uwielbienia. Uczestnikom daje możliwość skorzystania z posługi modlitwą wstawienniczą. W ramach wspólnoty oddzielne spotkania ma Wspólnota Młodych oraz Wspólnota Dzieci.
Schola Dziecięca Kresy – spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16,30; śpiewa na Mszy św. niedzielnej o godz. 11.30.
Lektorzy – prowadzą oprawę liturgiczną podczas Mszy św. niedzielnej i uroczystości.
Ministranci – spotykania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30.
Grupa Lectio Divina – Spotkania odbywają się w każdy wtorek po Mszy świętej ok. godziny 18:30. Na spotkaniach rozważamy i pogłębiamy Słowo Boże. A następnie modlimy się w ciszy i skupieniu według metody Lectio Divina. Kontakt: Magdalena Błaszczyk, tel. 605 350 855. Zapraszamy. 
Grupa Miłości Miłosiernej – spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 19.00.
Caritas Parafialny – czynny w III sobotę miesiąca; utrzymuje się z datków od parafian, zbieranych do puszek w każdą I niedzielę miesiąca.
Grupa AA – spotkania odbywają się w każdą środę w godz. od 18.00 do godz. 20.00.
Centrum Formacji Rodzinnej – spotkania odbywają się w każda środę od godz. 19.00.

Nabożeństwa stałe
Adoracja Najświętszego Sakramentu
I niedziela miesiąca godz. 17:30 i każda niedziela od godz. 19.00

Nabożeństwo do Świętego Józefa
I wtorek miesiąca godz. 18:30

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Każda środa miesiąca godz. 18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania
I czwartek miesiąca godz. 17:00

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
I piątek miesiąca godz. 15:00

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu N.M.P.
I sobota miesiąca godz. 7:00

Niedziela
godz. 6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P
godz. 7:45 – Wypominki za zmarłych

Nabożeństwa okresowe

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu
17:00 – dla dzieci,
18:30 – dla młodzieży i dorosłych

Gorzkie żale  – niedziele Wielkiego Postu 
godz.17:00 

Nabożeństwo Majowe
godz. 18:30 – dni powszednie
godz. 17:30 – niedziele i święta

Nabożeństwo Czerwcowe
godz. 18:30 – dni powszednie
godz. 17:30 – niedziele i święta

Nabożeństwo Różańcowe w październiku
godz. 18:30 – dni powszednie
godz. 17:15 – niedziele i święta
Dodatkowo dla dzieci:
godz. 17.15  poniedziałek, środa i piątek
 W środy różaniec po łacinie.

Nabożeństwo Fatimskie
godz. 18:30 – od maja do października 13 dnia każdego miesiąca

Apel Jasnogórski od maja do października
godz 21:00 – I sobota miesiąca

Msza Roratnia
godz. 6:45 – w okresie Adwentu od poniedziałku do soboty

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST
akt urodzenia dziecka (odpis),
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE
metryka chrztu,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
dowody osobiste,
ostatnie świadectwo katechizacji,
świadectwo bierzmowania,
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB   KATOLICKI
akt zgonu,
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

HISTORIA PARAFII
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński dnia 21 września 1978 z części parafii Św. Wincentego w Otwocku. Osada powstała na przełomie XIX i XX w. na ziemiach, które po uwłaszczeniu otrzymali chłopi z Nadbrzeża i Kępy Nadbrzeskiej.   Należy do miasta od 1932. Początki parafii sięgają roku 1934, kiedy Ks. Ludwik Wolski, ówczesny proboszcz parafii Otwock, sprowadził tu Siostry Felicjanki, które zamieszkały w wynajętym budynku przy ul. Jodłowej 14. Siostry urządziły kaplicę półpubliczną i zapraszały kapłanów ze Mszą Św., najpierw w niedziele, a potem także w dni powszednie. W latach pięćdziesiątych Kuria Metropolitalna kierowała tu kapłanów na stały pobyt, co doprowadziło do ustanowienia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w dniu 6 kwietnia 1958.
Z czasem rozpoczęły się starania o budowę świątyni, które trwały 18 lat. Ostatecznie pozwolenie nadeszło w sierpniu 1977. Budowę kościoła rozpoczął 3 kwietnia 1979 i doprowadził do końca Ks. Włodzimierz Jabłonowski. Kościół zaprojektowali inżynierowie: Zenon Liżewski, Waldemar Siwek i Jerzy Gajkowski. Równocześnie z kościołem wybudowano plebanię, dom parafialny i dom dla Sióstr Felicjanek. Obiekt konsekrował Kard Józef Glemp dnia 3 października 1988, w X rocznicę powstania parafii.
 
ŚWIĄTYNIA

tlo

Kościół w kształcie rotundy został wymurowany z cegły, dach pokryty blachą miedzianą. Obiekt posiada kościół dolny i kościół górny.

2016-05-04_133106

W prezbiterium kościoła górnego na głównej ścianie znajduje się tryptyk przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Wojciecha i św. Stanisława BM, dzieło Jerzego Machaja z 1983 roku, pod nim orzeł i tabernakulum.

a

Na marmurowym ołtarzu ofiarnym umieszczone są po obu stronach płaskorzeźby Jerzego Machaja z symbolami Eucharystii.

a1a2

W kaplicy Św. Maksymiliana znajduje się duży krucyfiks (figura Jezusa ma 2×3 m) i polichromowana rzeźba MB Fatimskiej, dzieła Jerzego Machaja; jest tu także ołtarz ofiarny.
 

a3 a4

Świątynia górna posiada dwa ołtarze boczne: jeden z obrazami Miłosierdzia Bożego i MB Nieustającej Pomocy, drugi obrazem wniebowzięcia NMP i z figurą św. Antoniego.
 
a5
 

W świątyni na chórze zostały zainstalowane 38-głosowe organy. Na tych organach mistrzowie we wrześniu grają podczas festiwalu organowego. W tym roku będzie to już trzeci z kolei. Każdy z nich jest wydarzeniem artystycznym miasta Otwocka.

DSC08912

W nawie głównej są dębowe ławki, pod ścianami modrzewiowe konfesjonały i marmurowa chrzcielnica, nad nią mozaika przedstawiająca scenę chrztu Pańskiego w Jordanie.
 
a6
 

Ściany pomalowane są na niebiesko i ozdobione liliami symbolizującymi Maryję. Zdjęcie pwyżej przedstawia ambonkę do czytań, która bardzo ładnie prezentuje się, kiedy się na nią patrzy z nawy głównej kościoła. Dla Słowa Bożego zawsze są kwiaty.

a7

 Na wieży kościoła są napędzane elektrycznie trzy dzwony odlane w ludwisarni Eugeniusza Felczyńskiego w 1975: Maryja (822 kg), Maksymilian (520 kg) i Stefan (270 kg). W wieży kościoła na parterze jest ufundowana przez rzemieślników kaplica z drewnianą rzeźbą Św. Józefa wykonaną przez p. Tadeusza Szyszkę z Nadarzyna, który jest również autorem rzeźbionych stacji Drogi Krzyżowej.W tej kaplicy w przyszłości zaplanowane jest miejsce nieustannej  adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
b1 b

W oknach kościoła są witraże (9 dużych i 4 mniejsze) wykonane przez firmę „Broniek” z Warszawy i p. Manickiego z Otwocka.

MBKP

Na frontowej ścianie nad wejściem do kościoła znajduje się wykonany w mozaice obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

b2b3

Na placu kościelnym znajdują się: Figurka MB z Lourdes z 1960 roku, przeniesiona w 1978 z ul. Jodłowej gdzie wcześniej była kaplica i wzniesiona w 1995 grota MB z Lourdes.

b4

Na posesji kościelnej w rogu ulicy Mazurskiej i Okrzei stoi duży krzyż misyjny informujący o tym, że ostatnie misje w parafii odbyły w kwietniu roku 2008. Przeprowadzone zostały przez OO Redemptorystów.

b5 b6

Przed wejściem do kościoła na lewo stoi pomnik św. Jana Pawła II, za pomnikiem papieża kamień i trzyletni dąb upamiętniające katastrofę smoleńską.

b7

W ogrodzie przed segmentem wcześniej zamieszkiwanym przez Siostry Felicjanki, w rogu ul. Czerskiej i ul. Łukasińskiego,  stoi figura św. Józefa.

 
Księża poprzednio posługujący w parafii:
 
Proboszcz:
Ks. Jabłonowski Włodzimierz, 24.06.1972 – 01.07.2012, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
 
Administratorzy:
Ks. Strękowski Tadeusz, 30.06.1966 – 24.06.1972
Ks. Marczuk Stanisław, 30.10.1963 – 30.06.1966
Ks. Sobotka Stanisław, 13.10.1960 – 30.10.1963
Ks. Derulski Tadeusz, 26.08.1958 –13.10.1960
Ks. Piesiewicz Eugeniusz, 30.06.1956 – 26.08.1958
 
Wikariusze:
Ks. Dobruk Mirosław, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Płochocki Zbigniew, 01.07.2005 – 29.08.2010
Ks. Galikowski Adam, 01.07.2008 – 01.09.2009
Ks. Kaczmarski Marcin Przemysław, 01.07.2005 – 28.06.2008
Ks. Dec Mirosław, 29.06.2002 – 01.07.2005
Ks. Sierpiński Waldemar, 20.06.2003 – 22.06.2005
Ks. Młynik Janusz, 30.06.2000 – 28.06.2003
Ks. Piotrkowicz Robert, 30.06.2001– 29.06.2002
Ks. Stonio Dariusz, 31.05.1998 –18.06.2001
† Ks. Dudzik Andrzej, 26.06.1998 – 30.06.2000
Ks. Nagraba Artur, 30.06.1995 – 26.06.1998
Ks. Chojnicki Grzegorz, 22.06.1995 –18.06.1998
Ks. Gajda Witold Józef, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Osiadacz Tomasz, 22.06.1992 – 22.06.1995
Ks. Milewski Piotr, 30.06.1993 – 30.06.1994
Ks. Banach Stanisław, 08.01.1989 – 30.06.1993
Ks. Śpiewak Zbigniew, 15.06.1989 – 27.06.1992
Ks. Wosławski Bogdan, 20.01.1988 –15.06.1989
Ks. Kołakowski Wojciech, 10.06.1987 –15.06.1988
Ks. Gołębiewski Jan Marian, 10.06.1983 – 20.01.1988
Ks. Sadkowski Krzysztof, 15.06.1985 –10.06.1987
Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 08.06.1982 –15.06.1985
Bp Kamiński Romuald, 25.05.1981–10.06.1983
Ks. Fołta Jan, 03.06.1980 – 08.06.1982
Ks. Gers Kazimierz, 28.05.1977 – 25.05.1981
Ks. Ruciński Jan, 07.06.1976 – 28.05.1977
Ks. Gabler Dariusz, 20.05.1975 – 07.06.1976
Ks. Szcześniak Wacław, 19.08.1972 – 20.05.1975
Ks. Gorzkowski Bolesław, 01.06.1971–19.08.1972
Ks. Pokorski Józef, 10.06.1970 – 01.06.1971
Ks. Szyszkiewicz Feliks, 09.08.1969 –10.06.1970
Ks. Suchner Jerzy, 02.06.1969 – 09.08.1969
Ks. Kraszewski Tadeusz, 05.10.1968 – 02.06.1969
Ks. Dobski Jan SAC, 10.08.1968 – 05.10.1968
Ks. Osmólski Edmund SAC, 09.09.1967 –10.08.1968
Ks. Madoń Tadeusz SAC, 11.08.1965 – 09.09.1967
Ks. Tomaszek Eugeniusz SAC, 29.08.1964 –11.08.1965
Ks. Osadnik Jan FDP, 24.08.1963 – 29.08.1964
Ks. Bajda Stanisław SAC, 04.10.1961– 24.08.1963
 
Z parafii pochodzą:
Ks. Błażejczyk Piotr, do 05.06.2004
Ks. Walicki Dariusz, do 28.05.1987
Ks. Latuszek Tadeusz, do 24.06.1973
Ks. Dudek Paweł MSF
Ks. Krawczyk Janusz
S. Basek Helena CSSF
S. Filipiak Halina ISSM
S. Łysik Anna ISSM
S. Marczak Helena SM
 
Liczba parafian: 9950
Do parafii należą następujące ulice: Ambasadorska; Batorego 34A-C, 36 i 36A, 38, 38A-C, 40, 40A-E, 42, 42A-D, niska zabudowa; Białołęcka; Bracka; Braniewska; Bronisława Czecha; Chełmska; Chrobrego 20, 22, 22A-C , 24, 24A-C, 26, 26A-D, niska zabudowa; Czerska; Fieldorfa 4; Gałczyńskiego; Gdańska; Gdyńska; Generalska 7, 9 i 11; Giżycka niska zabudowa, 19 A- F; Gorzowska; Górki; Hallera 1 i 1A-G, 5C, 7, 7A-C, 9, niska zabudowa; Jodłowa; Karczewska 20, 24, 26, 38 i 46; Kartuska; Katowicka; Kąpielowa; Kołobrzeska; Korczaka; Koszalińska; Krakowska; Kraszewskiego; Księżycowa 1, 3, niska zabudowa; Kwiatowa; Lachowicza; Letnia; Lubelska; Lwowska; Łąkowa; Łokietka; Ługi; Łukasińskiego; Malborska; Marusarzówny; Mazurska; Mieszka I; Nałkowskiej; Ogrodowa; Okrzei; Olszowa; Olsztyńska; Pazińskiego; Podleśna; Portowa; Poznańska; Prosta; Przewoska; Pułtuska; Rybna; Rycerska; Rysia; Słoneczna; Sołecka; Szczecińska; Szkolna 41, niska zabudowa; Świderska; Topolowa; Turystyczna; Tysiąclecia; Wałbrzyska; Warsztatowa; Wczasowa 19, 21, 21A-C, 23 i 23A-J, niska zabudowa; Wiejska; Wileńska; Wiosenna; Wiślana; Wrocławska; Wronia 1-5, niska zabudowa; Wysockiego; Zaciszna; Zaułek; Zygmunta

Administratorzy:

 • Ks. Piesiewicz Eugeniusz, 30.06.1956 – 26.08.1958
 • Ks. Derulski Tadeusz, 26.08.1958 –13.10.1960.
 • Ks. Sobotka Stanisław, 13.10.1960 – 30.10.1963.
 • Ks. Marczuk Stanisław, 30.10.1963 – 30.06.1966.
 • Ks. Strękowski Tadeusz, 30.06.1966 – 24.06.1972
 • Ks. Marczuk Stanisław, 30.10.1963 – 30.06.1966
 • Ks. Sobotka Stanisław, 13.10.1960 – 30.10.1963
 • Ks. Derulski Tadeusz, 26.08.1958 –13.10.1960
 • Ks. Piesiewicz Eugeniusz, 30.06.1956 – 26.08.1958
 • Ks. Włodzimierz Jabłonowski, 2.07.1972 – 8.10.1978
 • Ks. Hubert Walczyk, 5.10.2022 – 5.07.2023

 Proboszczowie:

 • Ks. Prałat Jabłonowski Włodzimierz, 8.10.1978 – 01.07.2012

budowniczy kościoła i budynków kościelnych

 • Ks. Prałat Jan Śmigasiewicz,  1.07.2012 – 4.10.2022
 • Ks. Hubert Walczyk od 6.07.2023

Wikariusze:

 • Ks. Marcin Skolasiński
 • Ks. Bartosz Porzeziński
 • Ks. Krzysztof Filipowicz – 26.08.2019 –
 • Ks. Piotr Figauzer 29.08.2018 – 26.08.2019
 • Ks. Lech Mariusz, 29.08.2015 –
 • Ks. Węglarz Krzysztof, 29.08.2009 – 26.08.2018
 • Ks. Dobruk Mirosław, 29.08.2010 – 26.08.2015
 • Ks. Płochocki Zbigniew, 01.07.2005 – 29.08.2010
 • Ks. Galikowski Adam, 01.07.2008 – 01.09.2009
 • Ks. Kaczmarski Marcin Przemysław, 01.07.2005 – 28.06.2008
 • † Ks. Dec Mirosław, 29.06.2002 – 01.07.2005
 • Ks. Sierpiński Waldemar, 20.06.2003 – 22.06.2005
 • Ks. Młynik Janusz, 30.06.2000 – 28.06.2003
 • Ks. Piotrkowicz Robert, 30.06.2001– 29.06.2002
 • Ks. Stonio Dariusz, 31.05.1998 –18.06.2001
 • † Ks. Dudzik Andrzej, 26.06.1998 – 30.06.2000
 • Ks. Nagraba Artur, 30.06.1995 – 26.06.1998
 • Ks. Chojnicki Grzegorz, 22.06.1995 –18.06.1998
 • Ks. Gajda Witold Józef, 22.06.1994 – 22.06.1995
 • Ks. Osiadacz Tomasz, 22.06.1992 – 22.06.1995
 • Ks. Milewski Piotr, 30.06.1993 – 30.06.1994
 • Ks. Banach Stanisław, 08.01.1989 – 30.06.1993
 • Ks. Śpiewak Zbigniew, 15.06.1989 – 27.06.1992
 • Ks. Wosławski Bogdan, 20.01.1988 –15.06.1989
 • Ks. Kołakowski Wojciech, 10.06.1987 –15.06.1988
 • Ks. Gołębiewski Jan Marian, 10.06.1983 – 20.01.1988
 • Ks. Sadkowski Krzysztof, 15.06.1985 –10.06.1987
 • Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 08.06.1982 –15.06.1985
 • Ks. Kamiński Romuald, 25.05.1981–10.06.1983 (obecnie biskup warszawsko-praski)
 • Ks. Fołta Jan, 03.06.1980 – 08.06.1982
 • Ks. Gers Kazimierz, 28.05.1977 – 25.05.1981
 • Ks. Ruciński Jan, 07.06.1976 – 28.05.1977
 • Ks. Gabler Dariusz, 20.05.1975 – 07.06.1976
 • Ks. Szcześniak Wacław, 19.08.1972 – 20.05.1975
 • Ks. Gorzkowski Bolesław, 01.06.1971–19.08.1972
 • Ks. Pokorski Józef, 10.06.1970 – 01.06.1971
 • Ks. Szyszkiewicz Feliks, 09.08.1969 –10.06.1970
 • Ks. Suchner Jerzy, 02.06.1969 – 09.08.1969
 • Ks. Kraszewski Tadeusz, 05.10.1968 – 02.06.1969
 • Ks. Dobski Jan SAC, 10.08.1968 – 05.10.1968
 • Ks. Osmólski Edmund SAC, 09.09.1967 –10.08.1968
 • Ks. Madoń Tadeusz SAC, 11.08.1965 – 09.09.1967
 • Ks. Tomaszek Eugeniusz SAC, 29.08.1964 –11.08.1965
 • Ks. Osadnik Jan FDP, 24.08.1963 – 29.08.1964
 • Ks. Bajda Stanisław SAC, 04.10.1961– 24.08.1963

Z parafii pochodzą:

 • Ks. Błażejczyk Piotr
 • Ks. Walicki Dariusz
 • + Ks. Latuszek Tadeusz
 • +  Ks. Dudek Paweł MSF
 • Ks. Krawczyk Janusz
 • Ks. Adam Wachnio MSF
 • Basek Helena CSSF
 • Filipiak Halina ISSM
 • Łysik Anna ISSM
 • Marczak Helena SM

Wspólnota Sióstr Maryi powstała 1 października 1926 roku, w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. Pierwszy człon nazwy pochodzi od miejsca powstania. Schönstatt możemy przetłumaczyć jako – „piękne miejsce”. W Polsce używamy fonetycznej formy: Szensztat, stąd nasza popularna nazwa: Siostry Szensztackie lub Szensztackie Siostry Maryi.

Kilka lat wcześniej w 1914 r., w tym samym miejscu, młody ksiądz o. Józef Kentenich wraz z grupą chłopców należących do Sodalicji Mariańskiej oddał się Matce Bożej, prosząc, aby Ona zechciała duchowo zamieszkać w ich małej sodalicyjnej kaplicy, wzięła odpowiedzialność za ich wychowanie do świętości i obdarzała łaskami wszystkich, którzy będą tam przybywać. W zamian oddali się Jej całkowicie do dyspozycji, ogłaszając Matką i Wychowawczynią. Chłopcy uwierzyli, że taka „umowa” z Niebem jest możliwa. Odtąd mała kaplica (obecnie nazywana Prasanktuarium) stała się miejscem pielgrzymkowym. Wydarzenie to zapoczątkowało istnienie międzynarodowego apostolskiego Ruchu Szensztackiego, do którego należą członkowie zrzeszeni w ugrupowaniach stanowych – ligi i związków oraz sześć instytutów świeckich. Jednym z nich jest nasz instytut. Wraz z rozprzestrzenianiem się Ruchu na cały świat, w miejscach jego istnienia zaczęły powstawać kaplice, zbudowane na wzór tej pierwszej – w Szensztat. Te małe kapliczki, nazywane sanktuariami, są miejscami zadomowienia członków Ruchu, miejscami spotkania z Bogiem i Jego Matką oraz ośrodkami apostolskiego zaangażowania.

Jako instytut świecki jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Dążymy do doskonałej miłości przez profesję rad ewangelicznych i wysiłek osobistej formacji. Nasza wspólnota, podejmując nauczanie Kościoła, pragnie w duchu charyzmatu wychowywać świeckich apostołów, uświęcać świat niejako od wewnątrz, być jak zaczyn dobra. Zgodnie z zamysłem założyciela, bardzo ważne jest dla nas życie we wspólnocie oraz wspólnotowe świadectwo o powołaniu i misji kobiety na wzór Maryi. Odpowiadając na potrzeby ewangelizacyjne mamy możliwość podejmowania indywidualnych zadań, w każdym zawodzie kobiecym. Naszą apostolską misję realizujemy przez formację świeckich, szczególnie dziewcząt, kobiet i rodzin. W pierwszych latach istnienia instytutu powstała gałąź kontemplacyjna, która włącza się w jego apostolską misję poprzez modlitwę i nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. W Polsce gałąź kontemplacyjna, Siostry Wieczystej Adoracji, powstała w 1983 r.

Założyciel naszej wspólnoty, o. Józef Kentenich (1885-1968), jest także ojcem i założycielem wielu wspólnot, tworzących międzynarodowe Dzieło Szensztackie. Założyciel miał wielkie, kochające serce, całe życie oddał na służbę człowieka z miłości do Ojca Niebieskiego i Matki Bożej, której czuł się wybranym dzieckiem. Był przekonany, że ma być dla ludzi znakiem miłosiernej, ojcowskiej miłości Boga. Ci, którzy go znali, dają świadectwo, że został przez Boga obdarzony charyzmatem duchowego ojcostwa. Wielu ludzi dzięki jego posłudze doświadczyło wychowawczej mądrości, miłości i dobroci Boga Ojca. Ojciec Założyciel prowadził wszystkich drogą przymierza miłości z Maryją. Rysem, który go charakteryzował, była głęboka, praktyczna wiara w Opatrzność Bożą, którą się zawsze kierował i wskazywał tę drogę innym. O. Józef Kentenich zmarł w opinii świętości 15 września 1968 r., niedługo potem w 1975 r. został otworzony jego proces beatyfikacyjny. Na sarkofagu, znajdującym się w miejscu śmierci, umieszczono napis: Dilexit Ecclesiam – „umiłował Kościół”. Słowa te charakteryzują kapłańską drogę Ojca – bezgraniczne oddanego Bogu i ludziom w służbie Kościołowi.

Do Polski pierwsze siostry przybyły w 1946 r. Po kilkunastu latach powstała polska Prowincja naszego Instytutu. Mimo trudności okresu komunistycznego następował rozwój wspólnoty w naszej Ojczyźnie. Od 1990 roku nasze siostry służą także Kościołowi na Białorusi i w Rosji.

Do Otwocka-Świdra siostry przybyły w 1959 roku. Tutaj powstał nasz dom prowincjalny i formacyjny, znajdujący się przy ul. Bronisława Czecha 9/11. Przy domu powstało pierwsze sanktuarium szensztackie w Polsce, nazywane Sanktuarium Wierności. Nasz dom i sanktuarium jest także centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji warszawsko-praskiej oraz centrum krajowym, do którego przybywają członkowie Ruchu z całej Polski. W naszej parafii siostry pracują jako katechetki w Szkole Podstawowej nr 6. Prowadzimy też spotkania formacyjne dla rodzin, kobiet, dziewcząt, cykliczne spotkania dla seniorów oraz wiele innych inicjatyw.

Informacje na temat życia naszego Instytutu można znaleźć na stronie internetowej: www.siostry.szensztat.pl
Osoby zainteresowane życiem Ruchu Szensztackiego zapraszamy na stronę: www.szensztat.pl

Punkt Charytatywny w parafii czynny jest w III sobotę miesiąca w godz. 10.00 – 12.00. Kontakt z zespołem Caritas parafialny jest również możliwy przez Kancelarię parafialną czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00.  Wszystkich potrzebujących lub ofiarodawców serdecznie zapraszamy.

Osoby lub rodziny będące w potrzebie mogą otrzymać pomoc żywnościową (mleko, olej, makaron, cukier, mąka, dżem, margaryna, płatki kukurydziane) a także odzież i buty przyniesioną do punktu przez parafian.
Pomoc ta jest możliwa dzięki ofiarności parafian:
–  przy comiesięcznych zbiórkach do puszek,
–  wrzucających ofiary do puszki św. Antoniego przy bocznym ołtarzu,
– a także innych osób wspierających to dzieło na różne sposoby.

Z systematycznej pomocy korzysta ponad 50 rodzin  z naszej parafii. Przed Bożym Narodzeniem Caritas organizuje akcję Drzewko Adwentowe. Dzięki temu około 100 dzieci ze szkół SP 4 i SP 6 otrzymuje prezenty pod choinkę, które przygotowują nasi parafianie. Caritas parafialny regularnie opłaca obiady dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej z SP 4 i SP 6.